Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

 
Gmina Miejska Nowa Ruda rozpoczęła realizację projektu p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie miejskiej Nowa Ruda” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; Oś Priorytetowa nr 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki; Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion. 
Bezpośrednim celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu społeczności na terytorium należącym do Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz niezbędnego sprzętu i oprogramowania. Grupą docelową projektu jest czterdzieści gospodarstw domowych z terenu Gminy Miejskiej Nowa Ruda, gdzie zamieszkują osoby niepełnosprawne, oraz dziesięć jednostek podległych: Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Kultury prowadzący Uniwersytet III wieku, Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowej Rudzie , Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie Słupcu, Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowej Rudzie, Szkoła Podstawowa nr 7, Miejski Zespół Szkół nr 1 Drogosław, Gimnazjum nr 1, Urząd Miejski w Nowej Rudzie, Informacja Turystyczna. Wdrażanie projektu  będzie polegało na realizacji następujących działań:
-zakup 154 komputerów wraz z ubezpieczeniem sprzętu komputerowego i oprogramowaniem dla osób niepełnosprawnych i w/w instytucji, oraz zapewnienie pomocy technicznej przy instalacji,
-zakup urządzeń, podłączenie Internetu oraz opłacenie kosztów abonamentowych dostępu do Internetu przez okres realizacji projektu,
-organizacja 26 szkoleń docelowo dla 78 osób, w tematyce obsługi komputera i korzystania z Internetu. 
Dzięki realizacji projektu zwiększy się aktywność mieszkańców Nowej Rudy oraz ich udział w życiu społecznym poprzez zapewnienie im dostępu do informacji i do źródła wiedzy, jakim jest Internet. Cyfrowe zasoby dostępne w Internecie, oraz szkolenia pozwolą zwiększać kwalifikacje zawodowe i personalne osób niepełnosprawnych. 
Całkowite wydatki na realizację projektu wynoszą 759 738,00 zł i w całości są dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Planowany termin zakończenia realizacji projektu ustalono na 30 listopada 2015 roku.
Zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem naboru uczestników. 
 
 
 
 

Powrót


 
 
NOWA RUDA Fundusze EU ARCHIWUM Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu