Projekty RPO WD http://um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/archiwum/projekty-rpo Sat, 17 Feb 2018 22:25:13 +0000 Joomla! - Open Source Content Management pl-pl Sięgaj wyżej http://um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/archiwum/projekty-rpo/878-siegaj-wyzej http://um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/archiwum/projekty-rpo/878-siegaj-wyzej

TYTUŁ PROJEKTU: Sięgaj wyżej - rewitalizacja miasta poprzez adaptacje poprzemysłowego szybu kopalni węgla kamiennego w Nowej Rudzie na ściankę wspinaczkową

Całkowita wartość (w zł) 2 744 378,20 zł

Kwota dofinansowania z RPO (w zł) 2 322 123,67 zł

Priorytet: 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta)

Działanie: 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców

W ramach przedsięwzięcia nastąpi zmiana sposobu użytkowania obiektu wieży wyciągowej zlikwidowanej kopalni KWK Nowa Ruda. Na skutek przeprowadzonych działań powstaną dwie ścianki wspinaczkowe: zewnętrzna i wewnętrzna.

Ponadto na obiekcie zostaną zamontowane: logo miasta Nowa Ruda, logo kopalni oraz herb miasta Nowa Ruda. W ramach inwestycji przeprowadzone zostanie również zagospodarowanie terenu mające na celu ułatwienie dostępu do zrewitalizowanego obiektu w tym: budowa ciągu pieszo jezdnego, budowa miejsc postojowych, budowa schodów oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom w ramach przedsięwzięcia zakupione zostanie specjalistyczne wyposażenie, w tym: liny asekuracyjne, uprzęże wspinaczkowe czy tez przyrządy do asekuracji.

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 Mon, 09 Mar 2015 12:23:35 +0000
Termomodernizacja obiektów edukacyjnych – Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie http://um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/archiwum/projekty-rpo/877-termomodernizacja-obiektow-edukacyjnych-gimnazjum-nr-2-w-nowej-rudzie http://um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/archiwum/projekty-rpo/877-termomodernizacja-obiektow-edukacyjnych-gimnazjum-nr-2-w-nowej-rudzie

TYTUŁ PROJEKTU: Termomodernizacja obiektów edukacyjnych – Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie

 

Całkowita wartość (w zł) 1 693 693,93 zł

Kwota dofinansowania z RPO (w zł) 1 270 651,02 zł

 

Priorytet: 5 „Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku”

Działanie: 5.4 „Zwiększanie efektywności energetycznej”

 

Celem ogólnym projektu jest „Zwiększenie efektywności energetycznej Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie im. Marii Skłodowskiej - Curie, znajdującym się przy ul. Akacjowej 8.

W ramach prac, które są zgodne z wykonanym wcześniej audytem energetycznym zostanie przeprowadzonych szereg prac termomodernizacyjnych, w tym:

1) Instalacja systemu grzewczego.

2) Docieplenie - stolarka okienna.

3) Docieplenie – stropodach.

4) Docieplenie - sciany zewnetrzne.

5) Wymiana opraw oświetleniowych.

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 Mon, 09 Mar 2015 12:19:00 +0000
Atrakcje Dolnego Śląska na telebimach http://um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/archiwum/projekty-rpo/787-atrakcje-dolnego-slaska-na-telebimach http://um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/archiwum/projekty-rpo/787-atrakcje-dolnego-slaska-na-telebimach

Gmina Wałbrzych zakończyła realizację projektu „TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej.

Od miesiąca października działa 5 telebimów w gminach: Wałbrzych, Długołęka, Wrocław i Kobierzyce. Obecnie na ekranach prezentowane są spoty dotyczące walorów turystyczno – kulturowych partnerów. W najbliższych dniach planowana jest produkcja nowych spotów, odnoszących się do aktualnych wydarzeń i imprez planowanych w poszczególnych gminach. Za przygotowywanie, emisję materiałów promocyjnych i monitorowanie pracy ekranów odpowiedzialny jest wyłoniony Operator Telebimów.

 

Celem projektu jest promocja i wsparcie rozwoju regionalnych produktów turystycznych poprzez wykorzystanie nowych narzędzi promocyjnych opartych o zintegrowany system telebimów zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego. Samorządy dzięki wykorzystaniu telebimów, będą mogły zaprezentować atrakcje turystyczne i kulturalne gmin, skutecznie docierając z informacją do dużej ilości potencjalnych klientów. Spoty zachęcą do odwiedzenia regionu, zapoznania się z jego historią oraz uczestnictwa w wydarzeniach i imprezach organizowanych przez partnerów.

Inicjatywa realizowana jest w formie partnerstwa pomiędzy następującymi podmiotami:

- Gmina Wałbrzych – Lider projektu,

- Województwo Dolnośląskie,

- Gmina Jedlina-Zdrój,

- Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój,

- Gmina Boguszów-Gorce,

- Gmina Miejska Kamienna Góra,

- Gmina Kobierzyce,

- Gmina Walim,

- Gmina Radków,

- Gmina Długołęka,

- Gmina Kamienna Góra,

- Gmina Miejska Nowa Ruda.

Projekt „TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” był realizowany przez Gminę Wałbrzych ze środków dotacji Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)”, działanie 6.5 „Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową”. 

 

{gallery}aktualnosci/tele{/gallery}

 

 

 

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 Fri, 14 Nov 2014 09:04:39 +0000
Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku http://um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/archiwum/projekty-rpo/199-rewitalizacja-miasta-nowa-ruda-remont-budynkow-mieszkalnych-w-rynku http://um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/archiwum/projekty-rpo/199-rewitalizacja-miasta-nowa-ruda-remont-budynkow-mieszkalnych-w-rynku

Kwota wydatków kwalifikowalnych ogółem (na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu lub aneksu do Umowy) w PLN: 1.164.669,47.
Przedmiotem projektu jest odnowienie lub wykonanie następujących elementów części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych:

 • dachu: Rynek 2,16,18.W zakres projektu wchodzi także remont dachu kamienic 12,13,19, który został wyremontowane w 2009 i 2010 r. Rynek 7- przewidywany jest tylko remont kominów,
 • elewacji: wszystkie budynki,
 • klatki schodowej: wszystkie budynki
 • instalacji gazowej wewnętrznej – pion instalacji gazowej w budynku: Rynek 7,12
 • izolacji poziomej ścian zewnętrznych: Rynek 16, instalacji odgromowej: Rynek 16,
 • instalacji antyodmrożeniowej: Rynek 19,
 • instalacja antyoblodzeniowa: Rynek 2,
 • opaski budynku: Rynek 7.

W ramach projektu przewiduje się również prace iluminacyjne arkad podwójnych przy budynkach Rynek 2 i 3,oświetlenia arkad pojedynczych przy budynku Rynek 7, kamienic Rynek 14 i 24, Pałacu Stillfriedów, wieży kościoła p.w. św. Mikołaja oraz figury anioła na budynku Rynek 25.

Realizacja planowanej inwestycji poprzez przywrócenie historycznej zabudowy zabytkowego centrum podwyższy jakość przestrzeni miejskiej, przyczyniając się do wzrostu atrakcyjności turystycznej Nowej Rudy. Rynek stanie się symbolem czasu, miejscem reprezentacyjnym, stanowiącym zaproszenie do zobaczenia pozostałych atrakcji Nowej Rudy.

Projekt współfinansowanie przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

]]>
biuro@cforum.pl (Mateusz) Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 Fri, 31 May 2013 13:51:05 +0000
Rewitalizacja budynków mieszkalnych http://um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/archiwum/projekty-rpo/198-rewitalizacjabudynkowmieszkalnych http://um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/archiwum/projekty-rpo/198-rewitalizacjabudynkowmieszkalnych

Projekt pn.: Rewitalizacja Miasta Nowa Ruda – rewaloryzacja budynków mieszkalnych, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

 • Priorytet 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Sląska (Miasta)
 • Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców
 • Wnioskodawca (Beneficjent): Gmina Miejska Nowa Ruda
 • Partnerzy Projektu: Wspólnoty Mieszkaniowe: Rynek 3, Rynek 4, Rynek 5, Rynek 6, Rynek 8, Rynek 10, Rynek 16, Rynek 20, Rynek 22, Rynek 23, Rynek 24, Bohaterów Getta 2, Bohaterów Getta 4-6, Kolejowa 2, Podjazdowa 3-5, Podjazdowa 8-10, Podjazdowa 13, Łukowa 10, Fredry 2.
 • Całkowita wartość projektu: 4 279 419,96 zł
 • Kwota dofinansowania z RPO: 1 949 841,07 zł

Przedmiotem projektu jest odnowienie następujących elementów części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych: dachu (w tym kominów i innych elementów dachu) :Rynek 3,4,8,10,16,Bohaterów Getta 2,4-6, Kolejowa 2, Podjazdowa 3-5,10; elewacji: wszystkie budynki; klatki schodowej: wszystkie budynki oprócz Rynek 8,10; izolacji poziomej ścian zewnętrznych Rynek 5,10,16,22,23,24; instalacji odgromowej: Łukowa 10, Rynek 16.

Wszystkie przedmiotowe kamienice zlokalizowane są w obszarze wsparcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowa Ruda na lata 2008-2015.

Projekt będzie realizowany w oparciu o partnerstwo pomiędzy Gmina Miejska Nowa Ruda oraz dziewiętnastoma wspólnotami mieszkaniowymi, będącymi właścicielami budynków objętych przedmiotem projektu. 29 lipca 2009 partnerzy projektu podpisali Umowę partnerska regulująca podział obowiązków związanych z realizacja przedsięwzięcia pomiędzy poszczególnymi uczestników projektu. Liderem i głównym koordynatorem projektu jest Gmina Miejska Nowa Ruda.

Projekt współfinansowanie przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

{gallery}projekty/rpo/2{/gallery}

]]>
biuro@cforum.pl (Mateusz) Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 Fri, 31 May 2013 13:49:47 +0000
Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych http://um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/archiwum/projekty-rpo/197-poprawa-atrakcyjnosci-kulturalnej-i-turystycznej-noworudzkiego-rynku-poprzez-organizacje-imprez-masowych http://um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/archiwum/projekty-rpo/197-poprawa-atrakcyjnosci-kulturalnej-i-turystycznej-noworudzkiego-rynku-poprzez-organizacje-imprez-masowych

Kwota wydatków kwalifikowalnych ogółem (na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu lub aneksu do Umowy) w PLN: 354.853,90.

CEL OGÓLNY PROJEKTU określono jako uatrakcyjnienie oferty produktów turystycznych promujących miasto oraz aktywizacje lokalnej społeczności poprzez organizacje imprez masowych.

W ramach projektu zaplanowano do realizacji cykl 14 imprez masowych (po siedem imprez na każdy sezon) skierowanych zarówno do mieszkańców miasta jak mających promować i zachęcać turystów do przyjechania do Nowej Rudy. W programie znalazły się takie ogólnodostępne imprezy jak:

 1. Międzynarodowy Dzień Dziecka,
 2. Zaczarowana Nowa Ruda,
 3. Bieguny Kultury,
 4. Świat jest scena,
 5. Biesiada weselna,
 6. Święto Kawy,
 7. Międzynarodowy Festiwal Folkloru.

Imprezy do realizacji zaplanowano w okresie czerwiec – sierpień zarówno w 2012 roku jak i w 2013 roku. Z reguły są to imprezy jednodniowe.

Projekt współfinansowanie przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 

]]>
biuro@cforum.pl (Mateusz) Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 Fri, 31 May 2013 13:47:16 +0000
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego http://um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/archiwum/projekty-rpo/196-podniesienie-poziomu-bezpieczenstwa-turystow-w-gminie-miejskiej-nowa-ruda-poprzez-rozbudowe-monitoringu-miejskiego http://um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/archiwum/projekty-rpo/196-podniesienie-poziomu-bezpieczenstwa-turystow-w-gminie-miejskiej-nowa-ruda-poprzez-rozbudowe-monitoringu-miejskiego

Kwota wydatków kwalifikowalnych ogółem (na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu lub aneksu do Umowy) w PLN: 155.327,99.

Realizacja przedmiotowego projektu poprzez zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa turystom oraz wysokiego stopnia zabezpieczenia miejsc wartościowych (atrakcyjnych turystycznie) w znaczącym stopniu wpływać będą na podniesienie jakości oferty turystycznej oraz standardu świadczonych usług publicznych.

Zakłada również szersze wykorzystanie narzędzi informatycznych do poprawy bezpieczeństwa turystów na terenie Nowej Rudy.

W ramach przedmiotowego projektu planuje się działania z zakresu modernizacji istniejącego systemu monitoringu wizyjnego oraz jego rozbudowę poprzez:

 • wymiana czterech kamer analogowych na kamery cyfrowe (kamery szybkoobrotowe dzień-noc) w następujących lokalizacjach: ul. Piastów nr 2 i 30, ul. Kolejowa 1 i Rynek 28.
 • instalacja trzech nowych kamer cyfrowych IP z niezbędnym oprzyrządowaniem (skrzynka teletechniczna z urządzeniami do transmisji, instalacja zasilająca i sygnałowa) w nowych lokalizacjach: ul. Bohaterów Getta 10 (na budynku biblioteki publicznej), na Wieży Widokowej na Górze Wszystkich Świętych oraz przed dworcem PKS na terenie Noworudzkich Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Projekt współfinansowanie przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 

]]>
biuro@cforum.pl (Mateusz) Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 Fri, 31 May 2013 13:44:43 +0000
Szlak spacerowy grodu nad rzeką Włodzicą http://um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/archiwum/projekty-rpo/195-szlak-spacerowy-grodu-nad-rzeka-wlodzica http://um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/archiwum/projekty-rpo/195-szlak-spacerowy-grodu-nad-rzeka-wlodzica

Kwota wydatków kwalifikowalnych ogółem (na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu lub aneksu do Umowy) w PLN: 3.023.455,06.

Przedmiotowy projekt obejmuje teren po dwóch stronach rzeki Włodzicy z włączeniem istniejących kładek pieszych spinających obydwa brzegi. Obecnie teren stanowi ogólnodostępny ciąg pieszy, a częściowo- pieszo-jezdny. Nawierzchnia z mieszanki mineralnobitumicznej posiada liczne deformacje, koleiny, brak właściwego odwodnienia, co sprzyja powstawaniu zastoisk wód opadowych, balustrady są skorodowane. Ruda. Budowa projektowanego szlaku pieszego obejmuje: wyłożenie nawierzchni utwardzanych posadzka z granitowych: kostki brukowej i płat kamiennych wraz z elementami dekoracyjnymi-wstawkami z płyt czerwonego piaskowca, wymiany balustrad wzdłuż rzeki, w podcieniach domów tkaczy i na kładkach pieszych, ustawienie wzdłuż ciągu spacerowego elementów malej architektury: ławki i kosze, duże donice pozwalające na sadzenie krzewów, rewitalizacja zieleni miejskiej wzdłuż szlaku poprzez zastąpienie istniejących nietrwałych topoli-klonami, żywopłotów z berberysów oraz wierzba płacząca nad brzegiem rzeki, nasadzeń grupy krzewów ozdobnych oraz sadzone w skrzyniach na pl. Tkaczy oraz przy kaplicy kwiaty sezonowe, oświetlenie szlaku poprzez umieszczenie stylizowanych lamp ,a w podcieniach lampy montowane w chodniku.

Projekt współfinansowanie przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 

]]>
biuro@cforum.pl (Mateusz) Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 Fri, 31 May 2013 13:43:29 +0000
TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach http://um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/archiwum/projekty-rpo/194-telebimy-nowoczesne-e-uslugi-w-dziedzinie-turystyki-i-kultury-w-dolnoslaskich-gminach http://um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/archiwum/projekty-rpo/194-telebimy-nowoczesne-e-uslugi-w-dziedzinie-turystyki-i-kultury-w-dolnoslaskich-gminach

Projekt realizowany jest dzięki uzyskaniu przez Gminę Wałbrzych dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)”, działanie 6.5 „Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową”.

 Celem projektu jest wsparcie rozwoju regionalnych produktów turystycznych poprzez wykreowanie e-usługi działającej i dostępnej w oparciu o zintegrowany system telebimów zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego. Projekt realizowany jest w formie partnerstwa między następującymi podmiotami:

- Gmina Wałbrzych – Lider projektu,

- Województwo Dolnośląskie,

- Gmina Jedlina-Zdrój,

- Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój,

- Gmina Boguszów-Gorce,

- Gmina Miejska Kamienna Góra,

- Gmina Kobierzyce,

- Gmina Walim,

- Gmina Radków,

- Gmina Długołęka,

- Gmina Kamienna Góra,

- Gmina Miejska Nowa Ruda.

 Projekt obejmuje:

- zakup i montaż 5 szt. ekranów LED (telebimów), które zlokalizowane zostaną w Gminie Kobierzyce – 2 szt., a także w Gminie Wałbrzych, Wrocław i Długołęka.

 oraz

- wyprodukowanie 25 szt. spotów informacyjnych promujących wydarzenia sportowo-kulturalne i atrakcje turystyczne.

 Dzięki realizacji projektu zastosowane zostaną nowoczesne technologie informacyjne 

i komunikacyjne przydatne w życiu codziennym administracji publicznej, mieszkańców oraz turystów odwiedzających Dolny Śląsk.

 Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPDS.06.05.00-02-020/12-00, z późniejszymi zmianami:

Wartość całkowita projektu: 1 193 395,20 PLN

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 835 376,64 PLN

 

 

 

Projekt współfinansowanie przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 

]]>
biuro@cforum.pl (Mateusz) Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 Fri, 31 May 2013 13:41:43 +0000
Rewitalizacja Rynku http://um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/archiwum/projekty-rpo/193-rewitalizacja-rynku http://um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/archiwum/projekty-rpo/193-rewitalizacja-rynku

Projekt pn.: Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

 • Priorytet 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Sląska (Miasta)
 • Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców
 • Całkowita wartość projektu: 11 451 146,26 zł
 • Kwota dofinansowania z RPO: 6 688 485,23 zł
 • Wnioskodawca (Beneficjent): Gmina Miejska Nowa Ruda

Przedmiotem projektu jest restauracja Ratusza i rzeźby św. Jana Chrzciciela, przebudowa płyty Rynku, budowa parkingu na zapleczu ul. Bohaterów Getta oraz iluminacja charakterystycznych punktów na Rynku.

Zakres projektu obejmuje:

 1. odnowienie elewacji Ratusza i jej detali, renowacje stolarki okiennej i drzwiowej,
 2. renowacje rzeźby św Jana Chrzciciela: oczyszczenie, uzupełnienie brakujących elementów i zabezpieczenie przed niekorzystnym oddziaływaniem czynników atmosferycznych, oświetlenie,
 3. przebudowę rynku: wymiana nawierzchni na wykonaną z kostki granitowej i częściowo z miejscowego piaskowca oraz kostki bazaltowej, wyburzenie starych murków oporowych i terenowych, przebudowa drogi wzdłuż pierzei płd-zach. budowa schodów terenowych i murów oporowych, zamontowanie elementów małej architektury i nasadzenie zieleni, wykonanie odwodnienia terenu oraz oświetlenia, wymiana sieci kanalizacyjnej,
 4. budowa parkingu z kostki betonowej na zapleczu ul. Boh. Getta: budowa toalety publicznej dla turystów wraz z niezbędna infrastruktura (wod-kan), wykonanie fontanny przyściennej zasilanej z ujęcia po starym browarze, nasadzenie zieleni, budowa schodów terenowych i murku oporowego, wykonanie oświetlenia,
 5. iluminacja charakterystycznych obiektów na rynku.

Projekt jest zlokalizowany na obszarze zidentyfikowanym w Lokalnym Programie Rewitalizacji miasta Nowa Ruda na lata 2008 - 2015 jako obszar do rewitalizacji.

{gallery}projekty/rpo/6{/gallery}

]]>
biuro@cforum.pl (Mateusz) Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 Fri, 31 May 2013 13:34:08 +0000