Termomodernizacja obiektów edukacyjnych – Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie

TYTUŁ PROJEKTU: Termomodernizacja obiektów edukacyjnych – Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie

 

Całkowita wartość (w zł) 1 693 693,93 zł

Kwota dofinansowania z RPO (w zł) 1 270 651,02 zł

 

Priorytet: 5 „Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku”

Działanie: 5.4 „Zwiększanie efektywności energetycznej”

 

Celem ogólnym projektu jest „Zwiększenie efektywności energetycznej Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie im. Marii Skłodowskiej - Curie, znajdującym się przy ul. Akacjowej 8.

W ramach prac, które są zgodne z wykonanym wcześniej audytem energetycznym zostanie przeprowadzonych szereg prac termomodernizacyjnych, w tym:

1) Instalacja systemu grzewczego.

2) Docieplenie - stolarka okienna.

3) Docieplenie – stropodach.

4) Docieplenie - sciany zewnetrzne.

5) Wymiana opraw oświetleniowych.

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Powrót


 
 

Kontakt

Godziny otwarcia Urzędu:
pon-pn 7:30 - 15:30
Biuro Obsługi Klienta:
pon-pn 7:30 - 16:00

Nowa Ruda 57-400, ul. Rynek 1
Telefon: +48 074 872 03 00
Fax: +48 074 872 22 68
Email: miasto @ um.nowaruda.pl

NOWA RUDA Fundusze EU ARCHIWUM Projekty RPO WD Termomodernizacja obiektów edukacyjnych – Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie