Atrakcje Dolnego Śląska na telebimach

Gmina Wałbrzych zakończyła realizację projektu „TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej.

Od miesiąca października działa 5 telebimów w gminach: Wałbrzych, Długołęka, Wrocław i Kobierzyce. Obecnie na ekranach prezentowane są spoty dotyczące walorów turystyczno – kulturowych partnerów. W najbliższych dniach planowana jest produkcja nowych spotów, odnoszących się do aktualnych wydarzeń i imprez planowanych w poszczególnych gminach. Za przygotowywanie, emisję materiałów promocyjnych i monitorowanie pracy ekranów odpowiedzialny jest wyłoniony Operator Telebimów.

 

Celem projektu jest promocja i wsparcie rozwoju regionalnych produktów turystycznych poprzez wykorzystanie nowych narzędzi promocyjnych opartych o zintegrowany system telebimów zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego. Samorządy dzięki wykorzystaniu telebimów, będą mogły zaprezentować atrakcje turystyczne i kulturalne gmin, skutecznie docierając z informacją do dużej ilości potencjalnych klientów. Spoty zachęcą do odwiedzenia regionu, zapoznania się z jego historią oraz uczestnictwa w wydarzeniach i imprezach organizowanych przez partnerów.

Inicjatywa realizowana jest w formie partnerstwa pomiędzy następującymi podmiotami:

- Gmina Wałbrzych – Lider projektu,

- Województwo Dolnośląskie,

- Gmina Jedlina-Zdrój,

- Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój,

- Gmina Boguszów-Gorce,

- Gmina Miejska Kamienna Góra,

- Gmina Kobierzyce,

- Gmina Walim,

- Gmina Radków,

- Gmina Długołęka,

- Gmina Kamienna Góra,

- Gmina Miejska Nowa Ruda.

Projekt „TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” był realizowany przez Gminę Wałbrzych ze środków dotacji Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)”, działanie 6.5 „Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową”. 

 

 

 

 

Powrót


 
 
NOWA RUDA Fundusze EU ARCHIWUM Projekty RPO WD Atrakcje Dolnego Śląska na telebimach