Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku

Kwota wydatków kwalifikowalnych ogółem (na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu lub aneksu do Umowy) w PLN: 1.164.669,47.
Przedmiotem projektu jest odnowienie lub wykonanie następujących elementów części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych:

  • dachu: Rynek 2,16,18.W zakres projektu wchodzi także remont dachu kamienic 12,13,19, który został wyremontowane w 2009 i 2010 r. Rynek 7- przewidywany jest tylko remont kominów,
  • elewacji: wszystkie budynki,
  • klatki schodowej: wszystkie budynki
  • instalacji gazowej wewnętrznej – pion instalacji gazowej w budynku: Rynek 7,12
  • izolacji poziomej ścian zewnętrznych: Rynek 16, instalacji odgromowej: Rynek 16,
  • instalacji antyodmrożeniowej: Rynek 19,
  • instalacja antyoblodzeniowa: Rynek 2,
  • opaski budynku: Rynek 7.

W ramach projektu przewiduje się również prace iluminacyjne arkad podwójnych przy budynkach Rynek 2 i 3,oświetlenia arkad pojedynczych przy budynku Rynek 7, kamienic Rynek 14 i 24, Pałacu Stillfriedów, wieży kościoła p.w. św. Mikołaja oraz figury anioła na budynku Rynek 25.

Realizacja planowanej inwestycji poprzez przywrócenie historycznej zabudowy zabytkowego centrum podwyższy jakość przestrzeni miejskiej, przyczyniając się do wzrostu atrakcyjności turystycznej Nowej Rudy. Rynek stanie się symbolem czasu, miejscem reprezentacyjnym, stanowiącym zaproszenie do zobaczenia pozostałych atrakcji Nowej Rudy.

Projekt współfinansowanie przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Powrót


 
 
NOWA RUDA Fundusze EU ARCHIWUM Projekty RPO WD Rewitalizacja miasta Nowa Ruda – remont budynków mieszkalnych w rynku