Rewitalizacja budynków mieszkalnych

Projekt pn.: Rewitalizacja Miasta Nowa Ruda – rewaloryzacja budynków mieszkalnych, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

  • Priorytet 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Sląska (Miasta)
  • Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców
  • Wnioskodawca (Beneficjent): Gmina Miejska Nowa Ruda
  • Partnerzy Projektu: Wspólnoty Mieszkaniowe: Rynek 3, Rynek 4, Rynek 5, Rynek 6, Rynek 8, Rynek 10, Rynek 16, Rynek 20, Rynek 22, Rynek 23, Rynek 24, Bohaterów Getta 2, Bohaterów Getta 4-6, Kolejowa 2, Podjazdowa 3-5, Podjazdowa 8-10, Podjazdowa 13, Łukowa 10, Fredry 2.
  • Całkowita wartość projektu: 4 279 419,96 zł
  • Kwota dofinansowania z RPO: 1 949 841,07 zł

Przedmiotem projektu jest odnowienie następujących elementów części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych: dachu (w tym kominów i innych elementów dachu) :Rynek 3,4,8,10,16,Bohaterów Getta 2,4-6, Kolejowa 2, Podjazdowa 3-5,10; elewacji: wszystkie budynki; klatki schodowej: wszystkie budynki oprócz Rynek 8,10; izolacji poziomej ścian zewnętrznych Rynek 5,10,16,22,23,24; instalacji odgromowej: Łukowa 10, Rynek 16.

Wszystkie przedmiotowe kamienice zlokalizowane są w obszarze wsparcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowa Ruda na lata 2008-2015.

Projekt będzie realizowany w oparciu o partnerstwo pomiędzy Gmina Miejska Nowa Ruda oraz dziewiętnastoma wspólnotami mieszkaniowymi, będącymi właścicielami budynków objętych przedmiotem projektu. 29 lipca 2009 partnerzy projektu podpisali Umowę partnerska regulująca podział obowiązków związanych z realizacja przedsięwzięcia pomiędzy poszczególnymi uczestników projektu. Liderem i głównym koordynatorem projektu jest Gmina Miejska Nowa Ruda.

Projekt współfinansowanie przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Powrót


 
 
NOWA RUDA Fundusze EU ARCHIWUM Projekty RPO WD Rewitalizacja budynków mieszkalnych