Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych

Kwota wydatków kwalifikowalnych ogółem (na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu lub aneksu do Umowy) w PLN: 354.853,90.

CEL OGÓLNY PROJEKTU określono jako uatrakcyjnienie oferty produktów turystycznych promujących miasto oraz aktywizacje lokalnej społeczności poprzez organizacje imprez masowych.

W ramach projektu zaplanowano do realizacji cykl 14 imprez masowych (po siedem imprez na każdy sezon) skierowanych zarówno do mieszkańców miasta jak mających promować i zachęcać turystów do przyjechania do Nowej Rudy. W programie znalazły się takie ogólnodostępne imprezy jak:

  1. Międzynarodowy Dzień Dziecka,
  2. Zaczarowana Nowa Ruda,
  3. Bieguny Kultury,
  4. Świat jest scena,
  5. Biesiada weselna,
  6. Święto Kawy,
  7. Międzynarodowy Festiwal Folkloru.

Imprezy do realizacji zaplanowano w okresie czerwiec – sierpień zarówno w 2012 roku jak i w 2013 roku. Z reguły są to imprezy jednodniowe.

Projekt współfinansowanie przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 

Powrót


 
 

Kontakt

Godziny otwarcia Urzędu:
pon-pn 7:30 - 15:30
Biuro Obsługi Klienta:
pon-pn 7:30 - 16:00

Nowa Ruda 57-400, ul. Rynek 1
Telefon: +48 074 872 03 00
Fax: +48 074 872 22 68
Email: miasto @ um.nowaruda.pl

NOWA RUDA Fundusze EU ARCHIWUM Projekty RPO WD Poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej noworudzkiego rynku poprzez organizację imprez masowych