Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego

Kwota wydatków kwalifikowalnych ogółem (na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu lub aneksu do Umowy) w PLN: 155.327,99.

Realizacja przedmiotowego projektu poprzez zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa turystom oraz wysokiego stopnia zabezpieczenia miejsc wartościowych (atrakcyjnych turystycznie) w znaczącym stopniu wpływać będą na podniesienie jakości oferty turystycznej oraz standardu świadczonych usług publicznych.

Zakłada również szersze wykorzystanie narzędzi informatycznych do poprawy bezpieczeństwa turystów na terenie Nowej Rudy.

W ramach przedmiotowego projektu planuje się działania z zakresu modernizacji istniejącego systemu monitoringu wizyjnego oraz jego rozbudowę poprzez:

  • wymiana czterech kamer analogowych na kamery cyfrowe (kamery szybkoobrotowe dzień-noc) w następujących lokalizacjach: ul. Piastów nr 2 i 30, ul. Kolejowa 1 i Rynek 28.
  • instalacja trzech nowych kamer cyfrowych IP z niezbędnym oprzyrządowaniem (skrzynka teletechniczna z urządzeniami do transmisji, instalacja zasilająca i sygnałowa) w nowych lokalizacjach: ul. Bohaterów Getta 10 (na budynku biblioteki publicznej), na Wieży Widokowej na Górze Wszystkich Świętych oraz przed dworcem PKS na terenie Noworudzkich Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Projekt współfinansowanie przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 

Powrót


 
 

Kontakt

Godziny otwarcia Urzędu:
pon-pn 7:30 - 15:30
Biuro Obsługi Klienta:
pon-pn 7:30 - 16:00

Nowa Ruda 57-400, ul. Rynek 1
Telefon: +48 074 872 03 00
Fax: +48 074 872 22 68
Email: miasto @ um.nowaruda.pl

NOWA RUDA Fundusze EU ARCHIWUM Projekty RPO WD Podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego