TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach

Projekt realizowany jest dzięki uzyskaniu przez Gminę Wałbrzych dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)”, działanie 6.5 „Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową”.

 Celem projektu jest wsparcie rozwoju regionalnych produktów turystycznych poprzez wykreowanie e-usługi działającej i dostępnej w oparciu o zintegrowany system telebimów zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego. Projekt realizowany jest w formie partnerstwa między następującymi podmiotami:

- Gmina Wałbrzych – Lider projektu,

- Województwo Dolnośląskie,

- Gmina Jedlina-Zdrój,

- Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój,

- Gmina Boguszów-Gorce,

- Gmina Miejska Kamienna Góra,

- Gmina Kobierzyce,

- Gmina Walim,

- Gmina Radków,

- Gmina Długołęka,

- Gmina Kamienna Góra,

- Gmina Miejska Nowa Ruda.

 Projekt obejmuje:

- zakup i montaż 5 szt. ekranów LED (telebimów), które zlokalizowane zostaną w Gminie Kobierzyce – 2 szt., a także w Gminie Wałbrzych, Wrocław i Długołęka.

 oraz

- wyprodukowanie 25 szt. spotów informacyjnych promujących wydarzenia sportowo-kulturalne i atrakcje turystyczne.

 Dzięki realizacji projektu zastosowane zostaną nowoczesne technologie informacyjne 

i komunikacyjne przydatne w życiu codziennym administracji publicznej, mieszkańców oraz turystów odwiedzających Dolny Śląsk.

 Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPDS.06.05.00-02-020/12-00, z późniejszymi zmianami:

Wartość całkowita projektu: 1 193 395,20 PLN

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 835 376,64 PLN

 

 

 

Projekt współfinansowanie przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 

Powrót


 
 

Kontakt

Godziny otwarcia Urzędu:
pon-pn 7:30 - 15:30
Biuro Obsługi Klienta:
pon-pn 7:30 - 16:00

Nowa Ruda 57-400, ul. Rynek 1
Telefon: +48 074 872 03 00
Fax: +48 074 872 22 68
Email: miasto @ um.nowaruda.pl

NOWA RUDA Fundusze EU ARCHIWUM Projekty RPO WD TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach