Rewitalizacja Rynku

Projekt pn.: Rewitalizacja miasta Nowa Ruda ul. Rynek i Bohaterów Getta - przebudowa zabytkowego rynku wraz z restauracją Ratusza, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

  • Priorytet 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Sląska (Miasta)
  • Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców
  • Całkowita wartość projektu: 11 451 146,26 zł
  • Kwota dofinansowania z RPO: 6 688 485,23 zł
  • Wnioskodawca (Beneficjent): Gmina Miejska Nowa Ruda

Przedmiotem projektu jest restauracja Ratusza i rzeźby św. Jana Chrzciciela, przebudowa płyty Rynku, budowa parkingu na zapleczu ul. Bohaterów Getta oraz iluminacja charakterystycznych punktów na Rynku.

Zakres projektu obejmuje:

  1. odnowienie elewacji Ratusza i jej detali, renowacje stolarki okiennej i drzwiowej,
  2. renowacje rzeźby św Jana Chrzciciela: oczyszczenie, uzupełnienie brakujących elementów i zabezpieczenie przed niekorzystnym oddziaływaniem czynników atmosferycznych, oświetlenie,
  3. przebudowę rynku: wymiana nawierzchni na wykonaną z kostki granitowej i częściowo z miejscowego piaskowca oraz kostki bazaltowej, wyburzenie starych murków oporowych i terenowych, przebudowa drogi wzdłuż pierzei płd-zach. budowa schodów terenowych i murów oporowych, zamontowanie elementów małej architektury i nasadzenie zieleni, wykonanie odwodnienia terenu oraz oświetlenia, wymiana sieci kanalizacyjnej,
  4. budowa parkingu z kostki betonowej na zapleczu ul. Boh. Getta: budowa toalety publicznej dla turystów wraz z niezbędna infrastruktura (wod-kan), wykonanie fontanny przyściennej zasilanej z ujęcia po starym browarze, nasadzenie zieleni, budowa schodów terenowych i murku oporowego, wykonanie oświetlenia,
  5. iluminacja charakterystycznych obiektów na rynku.

Projekt jest zlokalizowany na obszarze zidentyfikowanym w Lokalnym Programie Rewitalizacji miasta Nowa Ruda na lata 2008 - 2015 jako obszar do rewitalizacji.

Powrót


 
 

Kontakt

Godziny otwarcia Urzędu:
pon-pn 7:30 - 15:30
Biuro Obsługi Klienta:
pon-pn 7:30 - 16:00

Nowa Ruda 57-400, ul. Rynek 1
Telefon: +48 074 872 03 00
Fax: +48 074 872 22 68
Email: miasto @ um.nowaruda.pl

NOWA RUDA Fundusze EU ARCHIWUM Projekty RPO WD Rewitalizacja Rynku