Rewitalizacja ulic Małej i Bohaterów Getta

Projekt pn.: Rewitalizacja miasta Nowa Ruda przebudowa ul. Bohaterów Getta i Małej –  celem poprawy dostępności turystycznej noworudzkiego rynku, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

  • Priorytet 9. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Sląska (Miasta)
  • Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców
  • Całkowita wartość projektu: 1 401 609,99 zł
  • Kwota dofinansowania z RPO: 649 223,16 zł
  • Wnioskodawca (Beneficjent): Gmina Miejska Nowa Ruda

Przedmiotem projektu jest wymiana nawierzchni dwóch ulic: cześć Bohaterów Getta (odcinek od wlotu do Rynku do skrzyżowania z ul. Mała) i Małej oraz uzupełnienie i wymiana niektórych elementów towarzyszącej infrastruktury technicznej. Przebudowa ul. Bh. Getta obejmie roboty drogowe, konstrukcyjne, elektroenergetyczne, roboty sieciowe: kanalizacje deszczowa i sanitarna. Przebudowa ul. Małej polegać będzie na przeprowadzeniu robót drogowych, elektroenergetycznych, sieciowych: kan. deszczowej i sanitarnej.

Powrót


 
 

Kontakt

Godziny otwarcia Urzędu:
pon-pn 7:30 - 15:30
Biuro Obsługi Klienta:
pon-pn 7:30 - 16:00

Nowa Ruda 57-400, ul. Rynek 1
Telefon: +48 074 872 03 00
Fax: +48 074 872 22 68
Email: miasto @ um.nowaruda.pl

NOWA RUDA Fundusze EU ARCHIWUM Projekty RPO WD Rewitalizacja ulic Małej i Bohaterów Getta