Regionalne Centrum Turystyki Aktywnej

Projekt pn.: Regionalne centrum turystyki aktywnej - modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska o nawierzchni sztucznej, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

  • Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Ślaska (Turystyka   i Kultura)
  • Działanie 6.2. Turystyka aktywna
  • Całkowita wartość projektu: 5 004 352,84 zł
  • Kwota dofinansowania z RPO: 3 412 146,18 zł
  • Wnioskodawca (Beneficjent): Gmina Miejska Nowa Ruda.

Przedmiotem projektu jest modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kłodzkiej 16 w Nowej Rudzie. Zakres projektu obejmuje: wymianę istniejącej nawierzchni płyty boiska do piłki nożnej na nawierzchnie sztuczna z trawy syntetycznej, budowę bieżni o nawierzchni syntetycznej, montaż urządzeń lekkoatletycznych: do skoków w dal z wykorzystaniem części bieżni, do pchnięcia kula, do skoku wzwyż, ogrodzenie boiska z bieżnią w miejsce istniejącego, wykonanie dwóch boisk do piłki plażowej, modernizacja istniejących trybun, oświetlenie boiska, zainstalowanie ławek dla trenera i zawodników wraz z zadaszeniem, budowę parkingu wraz z komunikacja piesza do wejścia głównego na hale widowiskowa i basen, budowę parkingu dla osób niepełnosprawnych, budowę ciągu pieszego od parkingu do domu wypoczynkowego wraz z oświetleniem, budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej o wymiarach 20 X 40 m, oraz ogrodzenie boiska.

Projektowana infrastruktura zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprzez zniesienie barier architektonicznych.

Powrót


 
 

Kontakt

Godziny otwarcia Urzędu:
pon-pn 7:30 - 15:30
Biuro Obsługi Klienta:
pon-pn 7:30 - 16:00

Nowa Ruda 57-400, ul. Rynek 1
Telefon: +48 074 872 03 00
Fax: +48 074 872 22 68
Email: miasto @ um.nowaruda.pl

NOWA RUDA Fundusze EU ARCHIWUM Projekty RPO WD Regionalne Centrum Turystyki Aktywnej