Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska

W roku bieżącym Gmina Miejska Nowa Ruda, wraz z Miejskim Komisariatem Policji- przystąpiła do realizacji projektu pn. "Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska". Liderem zadania jest Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, przy współpracy miejscowości turystycznych naszego regionu. Poza naszym miastem w projekcie udział biorą takie kurorty jak: Lądek Zdrój, Bystrzyca Kłodzka, Kudowa Zdrój, Mieroszów, Kamienna Góra, Lubawka, Polanica Zdrój i Szklarska Poręba.

Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, a także innymi podmiotami działającymi w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego, jest stałym elementem strategii działania dolnośląskiej Policji. Tym samym realizuje główne założenie- jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom w rejonach turystycznych naszego województwa. Celem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej m.in naszego miasta, poprzez modernizacje komisariatu przy ul. Bohaterów Getta 29, a także rozbudowanie monitoringu miejskiego. W rozmowie z nadkom. Andrzejem Czerniatowiczem, dowiadujemy się o froncie robót, które już niedługo zostaną przeprowadzone. "Na chwilę obecną trwają przygotowania do przetargu, mającego na celu- wyłonienie wykonawcy. Do końca kwietnia nastąpi wytypowanie firmy, która na przełomie maja i czerwca rozpocznie modernizację obiektu. Przewidujemy remont muru oporowego, odnowienie elewacji, kompletną przebudowę dachu, a także wymianę okien i rozbudowę parkingu o miejsca dla niepełnosprawnych- mówi A.Czerniatowicz. Przy okazji remontu, zainstalowane zostaną podjazdy, a także "schodołaz" dla osób niepełnosprawnych. Przebudowy doczekają się również schody prowadzące do komisariatu- dodaje komendant noworudzkiej placówki. Planowane zakończenie prac remontowo-budowlanych, przewiduje się na wiosnę przyszłego roku.

Drugim równie ważnym aspektem projektu, jest rozbudowa systemu monitornigu w Nowej Rudzie. Do 11-stu obecnie działających kamer, zakupionych zostanie kolejne pięć, rozmieszczonych w różnych częściach miasta. Co za tym idzie, Straż Miejska wzbogaci się o komputery i niezbędne urządzenia do prawidłowego funkcjonowania monitoringu. Na to zadanie "miasto" wnioskuje o dofinansowanie w kwocie 89 534,43 zł, a prawie drugie tyle pokryje z budżetu. Prace instalacyjne rozpoczną się już w lipcu. Komendant Straży Miejskiej -Piotr Kwiecień, nie ma najmniejszych wątpliwości co do celowości rozbudowy systemu "podglądu" miasta. "Systematycznie rozbudowujemy monitoring, co pośrednio wpływa na poczucie bezpieczeństwa noworudzian. W ostatnim czasie zainstalowaliśmy 3 nowe kamery, służące bezpieczeństwu mieszkańców, bądź bezkolizyjnemu ruchowi drogowemu. Wszystkie "oczka" są ruchome, co pozwala na szerszy horyzont obserwacji. Mamy świadomość, że kamery nie wyeliminują przestępczości w naszym mieście, ale dają dużą możliwość skutecznego egzekfowania prawa- dodaje P.Kwiecień

W wyniku realizowanego wspólnie policją projektu, infrastruktura miasta poprawi się, poprzez odnowiony komisariat (przystosowany dla osób niepełnosprawnych), a przede wszystkim wzrośnie poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców, oraz odwiedzających turystów.

„Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska”., współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013." 

Powrót


 
 
NOWA RUDA Fundusze EU ARCHIWUM Projekty RPO WD Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska