Projekty POWT RCz-RP http://www.um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/archiwum/projekty-powtrc Tue, 21 Nov 2017 07:44:54 +0000 Joomla! - Open Source Content Management pl-pl Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis http://www.um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/archiwum/projekty-powtrc/631-miejsca-pelne-widokow-w-euroregionie-glacensis http://www.um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/archiwum/projekty-powtrc/631-miejsca-pelne-widokow-w-euroregionie-glacensis

MIEJSCA PEŁNE WIDOKÓW W Euroregionie Glacensis  - projekt na rzecz wspierania rozwoju turystyki i zachowania dziedzictwa kulturowego w obszarze pogranicza oraz rozbudowy infrastruktury turystycznej.

Partnerzy projektu:

Euroregion Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi Kłodzkiej - Euroregion Glacensis

BRANKA s.p.p

MĚSTO TRUTNOV

Gmina Hormí Čermná

Dyrekcja Karkonoskiego Parku Narodowego Vrchlabí

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis

Gmina Kudowa Zdrój

Gmina Radków

Gmina Miejska Nowa Ruda

Wartość całkowita projektu: 1 731 657,52 euro

Wydatki kwalifikowalne Gminy Miejskiej Nowa Ruda: 155 426,90 euro

Głównym celem projektu jest rozwój turystyki, który zostanie osiągnięty poprzez stworzenie nowego produktu turystycznego jakim będą WĘDRÓWKI PO WIEŻACH WIDOKOWYCH. Analiza potrzeb wskazała na konieczność stworzenia nowych atrakcji turystycznych  na pograniczu.   W ramach projektu zostanie udostępnionych dla turystów 9 punktów widokowych na polsko-czeskim pograniczu. Partnerzy będą wspólnie promować nowy produkt turystyczny.

Działania Gminy Miejskiej Nowa Ruda:

- przeprowadzenie renowacji i modernizacji wieży widokowej na Górze Św. Anny  (ściany ,dach, taras widokowy, renowacja wnętrza  wieży)

- wykonanie zdjęć do wspólnych publikacji promocyjnych,

- oznaczenie i udrożnienie szlaku pomiędzy dwoma wieżami w celu włączenia do szlaku punktów widokowych dwóch noworudzkich wież widokowych ,

- organizacja uroczystego otwarcia wieży z udziałem wszystkich partnerów,

- wspólne działania  partnerów w zakresie promocji projektu,

- uczestnictwo we wspólnych spotkaniach partnerów projektu.

 

   

]]>
it@um.nowaruda.pl (wbp) Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Thu, 20 Mar 2014 11:31:13 +0000
Tak jak Pat i Mat... http://www.um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/archiwum/projekty-powtrc/201-tak-jak-pat-i-mat http://www.um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/archiwum/projekty-powtrc/201-tak-jak-pat-i-mat

Projekt „Tak jak Pat i Mat – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i  Nowa Ruda” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Projekt „Tak jak Pat i Mat – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i  Nowa Ruda” nawiązuje do realizowanego już w 2007 roku projektu w ramach Programu INTERREG III A Czechy-Polska. Głównym założeniem projektu jest zacieśnienie dobrosąsiedzkich stosunków na pograniczu. Partnerami projektu są: Miasto Broumov, Gmina Nowa Ruda oraz Gmina Miejska Nowa Ruda (partner wiodący). Projekt przyczyni się do wykreowania a następnie prezentacji nowych usług i produktów turystycznych,  które łączyć będą  partnerskie miasta jako obszary o wspólnym dziedzictwie kulturowym.  Integracja sąsiadów,  zacieśnienie współpracy społeczności lokalnych oraz jednostek administracji publicznej jest głównym celem projektu o charakterze  transgranicznym.  

Projekt zakłada realizacje szeregu cyklicznych wydarzeń artystycznych, dzięki którym zaprezentowany zostanie dorobek kulturowy obszaru pogranicza polsko-czeskiego. Zostanie również zorganizowany kurs języka czeskiego, który umożliwi społecznościom po obu stronach granicy zniesienie bariery językowej a przez to lepsze poznanie dorobku kulturowego sąsiada.

Miasto Nowa Ruda jako partner wiodący projektu zorganizuje cztery edycje warsztatów sztuki, trzy prezentacje atrakcji turystycznych pogranicza, trzy edycje pleneru ceramiczno-rzeźbiarskiego, dwie edycje festiwalu muzyki kameralnej, trzy edycje polsko-czeskiej sceny rokowej, cztery sympozja przygraniczne, dwie edycje Międzynarodowego dnia dziecka, trzy edycje polsko-czeskich konfrontacji tanecznych. W ramach projektu będzie również wydawany bezpłatny kwartalnik (12 wydań) informujący o wydarzeniach realizowanych w ramach projektu  zarówno po stronie polskiej jak i czeskiej.   Miasto Nowa Ruda dokona również w ramach projektu zakupu sprzętu nagłaśniającego, świateł scenicznych oraz sześciu drewnianych domków promocyjnych.   

Miasto Broumov zorganizuje w ramach projektu 18 imprez, w ramach, których przewidziano trzy edycje koncertu Rock Stock, 3 edycje warsztatów teatralnych oraz 12 koncertów muzyki sakralnej.

Gmina Nowa Ruda zorganizuje w ramach projektu 2 imprezy transgraniczne: Rock Stock, Folklor przy granicy. Gmina  wzbogaci się również o nowa scenę widowiskową.

]]>
biuro@cforum.pl (Mateusz) Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Fri, 31 May 2013 14:14:56 +0000
Widoki bez granic http://www.um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/archiwum/projekty-powtrc/200-widoki-bez-granic http://www.um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/archiwum/projekty-powtrc/200-widoki-bez-granic

Projekt „Widoki bez granic” był realizowany przez Gminę Radków, Park Narodowy Gór Stołowych, Miasto Broumov oraz Gminę Miejską Nowa Ruda.

Całkowita wartość projektu 1 039 170,73 euro. Udział finansowy Gminy Miejskiej Nowa Ruda w projekcie to 83 307,54 euro.

Głównym działaniem części projektu realizowanej przez GMNR była odnowa zabytkowej wieży widokowej z czerwonego piaskowca zlokalizowanej w Nowej Rudzie na Górze Wszystkich Świętych.

Dzięki realizacji projektu udało się osiągnąć cel główny i dziś możemy się pochwalić odrestaurowaną wieżą widokową, która stała się atrakcyjnym i ogólnodostępnym produktem turystycznym pogranicza.

 W ramach odnowy wieży widokowej wykonano:

  • wymianę konstrukcji dachu,
  • odrestaurowanie  ścian z czerwonego piaskowca wraz z fugowaniem,
  • odtworzenie płaskorzeźby w kamieniu,
  • remont schodów wraz z tarasem,
  • remont balustrad,
  • odbudowę wiaty schronowej,
  • płytowanie z czerwonego piaskowca tarasu ziemnego i wiaty schrnowej,
  • instalacje odgromową,
  • remont murków oporowych wraz ze schodami,
  • palenisko z wiatą, ławy turystyczne, stoły turystyczne.

W dniu 11 września  uroczyście otwarto odrestaurowaną wieżę widokową na Górze Wszystkich Świętych.  Imprezę rozpoczęto polową mszą świętą oraz poświęceniem wieży. W imprezie wzięli udział partnerzy projektu oraz zaproszeni goście.

Widokówki (więcej...)

{gallery}projekty/plcz/1{/gallery}

]]>
biuro@cforum.pl (Mateusz) Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Fri, 31 May 2013 14:11:54 +0000