Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis

MIEJSCA PEŁNE WIDOKÓW W Euroregionie Glacensis  - projekt na rzecz wspierania rozwoju turystyki i zachowania dziedzictwa kulturowego w obszarze pogranicza oraz rozbudowy infrastruktury turystycznej.

Partnerzy projektu:

Euroregion Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi Kłodzkiej - Euroregion Glacensis

BRANKA s.p.p

MĚSTO TRUTNOV

Gmina Hormí Čermná

Dyrekcja Karkonoskiego Parku Narodowego Vrchlabí

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis

Gmina Kudowa Zdrój

Gmina Radków

Gmina Miejska Nowa Ruda

Wartość całkowita projektu: 1 731 657,52 euro

Wydatki kwalifikowalne Gminy Miejskiej Nowa Ruda: 155 426,90 euro

Głównym celem projektu jest rozwój turystyki, który zostanie osiągnięty poprzez stworzenie nowego produktu turystycznego jakim będą WĘDRÓWKI PO WIEŻACH WIDOKOWYCH. Analiza potrzeb wskazała na konieczność stworzenia nowych atrakcji turystycznych  na pograniczu.   W ramach projektu zostanie udostępnionych dla turystów 9 punktów widokowych na polsko-czeskim pograniczu. Partnerzy będą wspólnie promować nowy produkt turystyczny.

Działania Gminy Miejskiej Nowa Ruda:

- przeprowadzenie renowacji i modernizacji wieży widokowej na Górze Św. Anny  (ściany ,dach, taras widokowy, renowacja wnętrza  wieży)

- wykonanie zdjęć do wspólnych publikacji promocyjnych,

- oznaczenie i udrożnienie szlaku pomiędzy dwoma wieżami w celu włączenia do szlaku punktów widokowych dwóch noworudzkich wież widokowych ,

- organizacja uroczystego otwarcia wieży z udziałem wszystkich partnerów,

- wspólne działania  partnerów w zakresie promocji projektu,

- uczestnictwo we wspólnych spotkaniach partnerów projektu.

 

   

Powrót


 
 
NOWA RUDA Fundusze EU ARCHIWUM Projekty POWT RCz-RP Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis