Tak jak Pat i Mat...

Projekt „Tak jak Pat i Mat – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i  Nowa Ruda” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Projekt „Tak jak Pat i Mat – promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i  Nowa Ruda” nawiązuje do realizowanego już w 2007 roku projektu w ramach Programu INTERREG III A Czechy-Polska. Głównym założeniem projektu jest zacieśnienie dobrosąsiedzkich stosunków na pograniczu. Partnerami projektu są: Miasto Broumov, Gmina Nowa Ruda oraz Gmina Miejska Nowa Ruda (partner wiodący). Projekt przyczyni się do wykreowania a następnie prezentacji nowych usług i produktów turystycznych,  które łączyć będą  partnerskie miasta jako obszary o wspólnym dziedzictwie kulturowym.  Integracja sąsiadów,  zacieśnienie współpracy społeczności lokalnych oraz jednostek administracji publicznej jest głównym celem projektu o charakterze  transgranicznym.  

Projekt zakłada realizacje szeregu cyklicznych wydarzeń artystycznych, dzięki którym zaprezentowany zostanie dorobek kulturowy obszaru pogranicza polsko-czeskiego. Zostanie również zorganizowany kurs języka czeskiego, który umożliwi społecznościom po obu stronach granicy zniesienie bariery językowej a przez to lepsze poznanie dorobku kulturowego sąsiada.

Miasto Nowa Ruda jako partner wiodący projektu zorganizuje cztery edycje warsztatów sztuki, trzy prezentacje atrakcji turystycznych pogranicza, trzy edycje pleneru ceramiczno-rzeźbiarskiego, dwie edycje festiwalu muzyki kameralnej, trzy edycje polsko-czeskiej sceny rokowej, cztery sympozja przygraniczne, dwie edycje Międzynarodowego dnia dziecka, trzy edycje polsko-czeskich konfrontacji tanecznych. W ramach projektu będzie również wydawany bezpłatny kwartalnik (12 wydań) informujący o wydarzeniach realizowanych w ramach projektu  zarówno po stronie polskiej jak i czeskiej.   Miasto Nowa Ruda dokona również w ramach projektu zakupu sprzętu nagłaśniającego, świateł scenicznych oraz sześciu drewnianych domków promocyjnych.   

Miasto Broumov zorganizuje w ramach projektu 18 imprez, w ramach, których przewidziano trzy edycje koncertu Rock Stock, 3 edycje warsztatów teatralnych oraz 12 koncertów muzyki sakralnej.

Gmina Nowa Ruda zorganizuje w ramach projektu 2 imprezy transgraniczne: Rock Stock, Folklor przy granicy. Gmina  wzbogaci się również o nowa scenę widowiskową.

Powrót


 
 

Kontakt

Godziny otwarcia Urzędu:
pon-pn 7:30 - 15:30
Biuro Obsługi Klienta:
pon-pn 7:30 - 16:00

Nowa Ruda 57-400, ul. Rynek 1
Telefon: +48 074 872 03 00
Fax: +48 074 872 22 68
Email: miasto @ um.nowaruda.pl

NOWA RUDA Fundusze EU ARCHIWUM Projekty POWT RCz-RP Tak jak Pat i Mat...