Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji

Głównym celem projektu partnerskiego „Parki przemysłowe i parki technologiczne – bliżej innowacji” (Projekt) jest zwiększenie przedsiębiorczości i innowacyjności firm ulokowanych w tych parkach, przez opracowanie i wdrożenie nowych usług, które pozwolą na podwyższenie kompetencji pracowników instytucji zarządzających parkami oraz na poprawę komunikacji i współpracy w parkach.

Na realizację zadań przyznane zostało dofinansowanie w kwocie 830 140,00 zł, w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości – Fundusz Grantów na Inicjatywy” (poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i  innowacyjności).

Więcej na temat projektu...

Powrót


 
 
NOWA RUDA Fundusze EU ARCHIWUM Projekty POKL Parki przemysłowe i parki technologiczne - bliżej innowacji