Babie lato – warsztaty edukacyjne dla kobiet z obszaru gminy miejskiej Nowa Ruda

Noworudzkie Stowarzyszenie Pro Publico Bono i Gmina Miejska Nowa Ruda serdecznie zapraszają wszystkie Panie do wzięcia udziału w projekcie realizowanym w ramach POKL Priorytet IX „Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach”, Działanie 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.:

„BABIE LATO – warsztaty edukacyjne dla kobiet z obszaru gminy miejskiej Nowa Ruda”

W ramach projektu 30 kobiet weźmie udział w 52 godz. warsztatów (3 razy sesje dwudniowe). Warsztaty będą prowadzić certyfikowani trenerzy i psychologowie a tematyka kolejnych modułów to m.in. Kobieta świadoma, Kobieta twórcza, Kobieta przedsiębiorcza.

W projekcie weźmie udział 15 kobiet aktywnych zawodowo i 15 kobiet bezrobotnych. Udział w projekcie jest bezpłatny. Kryterium decydującym o zakwalifikowaniu się do projektu będzie prawidłowo wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz stopień motywacji uczestnictwa w projekcie, którego opis jest częścią formularza. Termin rekrutacji 1.05. – 15.05.br. Warsztaty odbędą się w dniach:

Grupa kobiet bezrobotnych:

  1. 16.05. – 17.05. –dwudniowy warsztat wyjazdowy w Kudowie Zdrój (zapewniony transport, nocleg i wyżywienie)
  2. 13.06. – 14.06. – warsztat stacjonarny w Nowej Rudzie
  3. 27.06 – 28.06 - warsztat stacjonarny w Nowej Rudzie

Grupa kobiet aktywnych zawodowo (piątki od.14.00):

  1. 17.05. – 18.05. – dwudniowy warsztat wyjazdowy w Kudowie Zdrój (zapewniony transport, nocleg i wyżywienie)
  2. 14.06. – 15.06. – warsztat stacjonarny w Nowej Rudzie
  3. 28.06 – 29.06 - warsztat stacjonarny w Nowej Rudzie

Wszystkie dodatkowe informacje oraz wzory dokumentów są dostępne w siedzibie Biura Projektu ul.Rynek 11 pokój 306 oraz na stronie www.um.nowaruda.pl a także telefonicznie pod nr 74 8720307 lub 504070584.

Powrót


 
 
NOWA RUDA Fundusze EU ARCHIWUM Projekty POKL Babie lato – warsztaty edukacyjne dla kobiet z obszaru gminy miejskiej Nowa Ruda