Spełnij marzenia

Gmina Miejska Nowa Ruda pozyskała kolejne pieniądze na realizację projektu edukacyjnego. Jest to zadanie  współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2007-2013.  Projekt pn." Spełnij marzenia" będzie realizowany od września b.r. do lipca 2012r. przez personel z Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie. Został zaplanowany przez nauczycieli z tej placówki dla 40 uczniów.  Głównym celem projektu jest pogłębienie wiedzy z przedmiotów objętych projektem oraz nabycie umiejętności świadomego kreowania własnej przyszłości edukacyjnej.

Realizację celu głównego planuje się osiągnąć poprzez poniżej wymienione zadania:

  1. Matematyka królową nauk – koło matematyczne  w wymiarze 45 h, w październiku 2011,
  2. Poczuj chemię do chemii zajęcia stacjonarne w wymiarze 36 h,
  3. Ciekawa biologia – koła biologiczne w wymiarze 36 h,
  4. Uczeń w świecie wiedzy , informacji i komunikacji w wymiarze 36 h,
  5. Wykłady oraz laboratoria na wyższych uczelniach (raz w miesiącu od października 2011 do czerwca 2012 w wymiarze 108 h. Uczniowie Gimnazjum nr 2, zainteresowani wzięciem udziału w projekcie proszeni są o zgłaszanie się do sekretariatu tej szkoły od dnia 17 września 2011).

Elżbieta Bisikiewicz - koordynator projektu

Powrót


 
 
NOWA RUDA Fundusze EU ARCHIWUM Projekty POKL Spełnij marzenia