Fundusz Mikroprojektów http://www.um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/archiwum/fundusz-mikroprojektow Tue, 20 Feb 2018 08:41:49 +0000 Joomla! - Open Source Content Management pl-pl POLSKO- CZESKA KONFERENCJA UNIWERSYTETÓW III WIEKU http://www.um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/archiwum/fundusz-mikroprojektow/882-polsko-czeska-konferencja-uniwersytetow-iii-wieku http://www.um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/archiwum/fundusz-mikroprojektow/882-polsko-czeska-konferencja-uniwersytetow-iii-wieku

Gmina Miejska Nowa Ruda rozpoczęła realizację projektu p.n. „Polsko-Czeska konferencja Uniwersytetu III wieku” współfinansowanego z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”.

Głównym celem projektu jest rozwój wspólnej pracy seniorów z terenów Nowej Rudy, Broumova, Jesenika, Głuchołaz oraz Nysy za pomocą jednodniowej konferencji, która podsumuje dotychczasowe działania i promocję rozwoju relacji międzyludzkich. W ramach konferencji uczestnicy zaprezentują swoją dotychczasową współpracę oraz poruszą ważne tematy dla ich dalszej współpracy. Konferencję uświetnią profesjonalne wykłady w języku polskim oraz czeskim.

Kolejnymi celami tego projektu są także:

- plany stworzenia możliwości współpracy pomiędzy grupą seniorów po obu stronach granicy jak i wzajemna wymiana doświadczeń o bieżących planach i wydarzeniach;

- uwzględnienie osób starszych w działaniach transgranicznych jak i również zaangażowanie ich do aktywnego życia w lokalnej społeczności;

- umocnienie powiązania transgranicznego za pomocą wcielania we wspólne działania partnerskie, kolejnych grup społecznych;

- rozwijanie kontaktów pomiędzy ludźmi oraz pobudzanie aktywności seniorów w zakresie intelektualnym jak i fizycznym;

- promowanie partnerstwa między poszczególnymi grupami seniorów za pomocą ukazania korzyści płynących ze współpracy transgranicznej z udziałem szerszej społeczności.

Całkowite wydatki projektu wynoszą 3 983,00 euro i w 85 % są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 10% z budżetu państwa.

Mikroprojekt „Polsko- czeska konferencja Uniwersytetów III Wieku” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007 -2013 „Przekraczamy granice”.

 

]]>
rp@um.nowaruda.pl (krzysiek) Fundusz Mikroprojektów Tue, 17 Mar 2015 08:48:51 +0000
Rozwijamy Ziemię Noworudzko - Broumovską http://www.um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/archiwum/fundusz-mikroprojektow/733-rozwijamy-ziemie-noworudzko-broumovska http://www.um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/archiwum/fundusz-mikroprojektow/733-rozwijamy-ziemie-noworudzko-broumovska
 
Gmina Miejska Nowa Ruda rozpoczęła realizację projektu p.n. „Rozwijamy Ziemię Noworudzko-Broumovską” współfinansowanego z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”.
Głównym celem projektu jest przede wszystkim promocja mikroregionu Ziemia Noworudzko-Broumovska jako zintegrowanego, transgranicznego produktu turystycznego, wzmacnianie konkurencyjności tego regionu, tworzenie kompleksowej, łatwo dostępnej oferty turystycznej dla potencjalnych turystów. Grupami docelowymi projektu są przede wszystkim turyści polscy i zagraniczni zainteresowani odwiedzeniem mikroregionu oraz zaplanowaniem podróży oraz społeczność lokalna, która dzięki planowanym wspólnym imprezom i rajdom w lepszym stopniu pozna walory polsko-czeskiego mikroregionu. 
W ramach projektu realizowane są następujące działania:
 - odtworzenie, opisanie i zinwentaryzownie szlaku przyjaźni polsko czeskiej przebiegającego przez Nową Rudę, Włodowice, Sonov i Broumov; wraz ze zgłoszeniem do wydawnictw     turystycznych i PTTK,
- organizacja trzech polsko-czeskich rajdów krajoznawczo-integracyjnych,
- organizacja integracyjnej imprezy promującej aktywną turystykę transgraniczną p.n. „Noc Świętojańska”,
- opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych: folder z aktualną baza gastronomiczną i noclegową oraz atrakcjami turystycznymi z uwzględnieniem Gminy Nowa Ruda; wspólna promocja Nowej Rudy i Broumova na targach turystycznych w Pradze oraz Jugowie.
- stworzenie polsko-czeskiej mobilnej aplikacji turystycznej na telefony i tablety działającej w systemach iOS, Android oraz Windows Phone. Aplikacja będzie polsko-czeskim mobilnym przewodnikiem.
 
Całkowite wydatki projektu wynoszą 28 045,00 euro i w 85 % są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w 10% z budżetu państwa.
 
 
]]>
it@um.nowaruda.pl (wbp) Fundusz Mikroprojektów Thu, 28 Aug 2014 10:26:57 +0000
Żyjemy na Ziemi Noworudzko - Broumovskiej http://www.um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/archiwum/fundusz-mikroprojektow/732-zyjemy-na-ziemi-noworudzko-broumovskiej http://www.um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/archiwum/fundusz-mikroprojektow/732-zyjemy-na-ziemi-noworudzko-broumovskiej
 
Gmina Miejska Nowa Ruda rozpoczęła realizację projektu p.n. „Żyjemy na Ziemi Noworudzko-Broumovskiej” współfinansowanego z Funduszu Mikroprojektów  w Euroregionie Glacensis ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”.
Głównymi celami projektu jest promocja partnerstwa polsko-czeskiego i pogłębianie poczucia przynależności do Ziemi Noworudzko-Broumovskiej, wzmocnienie zaangażowania i powiązań między transgranicznymi instytucjami kultury oraz aktywizacja lokalnych środowisk zaangażowanych w rozwój tradycji i kultury. Główną grupą docelową jest przede wszystkim społeczność lokalna. Odbiorcami projektu będą również instytucje kultury, sekcje i grupy artystyczne oraz potencjalni turyści. Realizacja projektu polega na organizacji szeregu wydarzeń o charakterze kulturalnym:
- 3 edycje dwudniowych warsztatów tanecznych, 
- impreza „Smaki Pogranicza”, w ramach, której zostaną zaprezentowane kulinarne, tradycyjne przysmaki     i specjały oraz wystąpią sekcje i zespoły folklorystyczne,
- impreza „Rockowe Pogranicze”, w ramach, której wystąpią noworudzkie i broumovskie zespoły rockowe,
- prezentacja Ziemi Noworudzko-Broumovskiej na targach turystycznych w Gdańsku.
 
Całkowite wydatki projektu wynoszą 16742,80 euro i w 85 % są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
 
]]>
it@um.nowaruda.pl (wbp) Fundusz Mikroprojektów Thu, 28 Aug 2014 10:21:02 +0000
Integracja poprzez naukę i zabawę http://www.um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/archiwum/fundusz-mikroprojektow/711-integracja-poprzez-nauke-i-zabawe http://www.um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/archiwum/fundusz-mikroprojektow/711-integracja-poprzez-nauke-i-zabawe
 
Gmina Miejska Nowa Ruda rozpoczęła realizację mikroprojektu p.n. „Integracja poprzez naukę i zabawę” współfinansowanego z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”.
Głównymi celami projektu jest integracja dzieci i młodzieży poprzez organizację wspólnych inicjatyw partnerskich, wymiany doświadczeń pedagogów, rozwój współpracy partnerskiej poprzez zwiększenie częstotliwości kontaktów, edukacja dzieci i młodzieży poprzez zabawę, przełamanie barier językowych, nauka języka, wzmacnianie powiązań transgranicznych pomiędzy instytucjami świadczącymi usługi publiczne. Bezpośrednią grupą docelową projektu są dzieci i młodzież ze szkoły nr 1 w Nowej Rudzie oraz ze szkoły artystycznej w Broumovie (Zakladni Umielecka Skola). Potencjalnymi odbiorcami mogą być także pedagodzy szkolni, rodzice i opiekunowie dzieci, czy społeczność lokalna, która będzie mogła uczestniczyć w imprezach otwartych organizowanych w ramach projektu. 
Realizacja projektu polega na wzajemnych działaniach integracyjnych po obu stronach granicy. Po polskiej stronie odbędą się :
- 6 edycji polsko-czeskich warsztatów artystycznych,
- warsztaty edukacyjne dla 40 dzieci „Poznaj Strażaka”,
- dwudniowy wyjazd integracyjny „Poznajemy Ziemię Kłodzką i Nachodską”,
- wyjazd na balet do Opery Wrocławskiej dla uczestników warsztatów,
- wspólny koncert z okazji święta szkoły,
- przygotowanie wspólnego folderu upamiętniającego przebieg projektu.
 
Całkowite wydatki projektu wynoszą 13055,00 euro i w 85 % są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
 
Projekt „Integracja poprzez naukę i zabawę” realizowany jest w ramach Funduszu Mikro projektów w Euroregionie Glacensis. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „ Przekraczamy granice.”
 
 
]]>
it@um.nowaruda.pl (wbp) Fundusz Mikroprojektów Tue, 29 Jul 2014 10:48:20 +0000
Ziemia noworudzko-broumovska - partnerskie działania w zakresie turystyki i promocji http://www.um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/archiwum/fundusz-mikroprojektow/240-ziemia-noworudzko-broumovska-partnerskie-dzialania-w-zakresie-turystyki-i-promocji http://www.um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/archiwum/fundusz-mikroprojektow/240-ziemia-noworudzko-broumovska-partnerskie-dzialania-w-zakresie-turystyki-i-promocji

Mikroprojekt „ Ziemia Noworudzko-Broumovska – podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko-czeskim” jest realizowany przez Gminę Miejską Nowa Ruda w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „ Przekraczamy granice.”

Z okazji 20-letniej współpracy miast partnerskich Nowej Rudy i Broumova partnerzy przygotowali wspólne projekty, które zaprezentują turystom oraz mieszkańcom naszego pogranicza Ziemię Nowrudzko-Broumovską jako atrakcyjną turystycznie krainę. 

Gmina Miejska Nowa Ruda w ramach projektu opracuje obszerny folder poświęcony Ziemi Noworudzko - Broumovskiej. 

Atrakcyjna oprawa oraz różnorodność przedstawionych w nim fotografii będzie swoistą zachętą dla przybywających do nas turystów aby zagłębić się we wszystkie atrakcje naszej krainy. W folderze zostaną pokazane również ciekawe miejsca z tras spacerowych w Nowej Rudzie i Broumovie. Będzie to również doskonała pamiątka z podróży.

Dopełnieniem folderu będzie profesjonalna mapa turystyczna przedstawiająca Ziemię Noworudzko - Broumovską z jej atrakcjami, szlakami pieszymi i rowerowymi. 

W ramach promocji Ziemi Noworudzko - Broumovkiej zostanie również przygotowany wspólny spot reklamowy prezentujący walory naszej krainy i atrakcje opracowanych tras miejskich. 

Spot (ok. 1 min.) będzie prezentowany na stronach www partnerów, w multikioskach zlokalizowanych w Nowej Rudzie i Broumovie oraz w telewizji o zasięgu lokalnym. 

W ramach wspólnej promocji, na 2014 rok zostanie opracowany kalendarz prezentujący atrakcje i walory przyrodnicze naszego mikroregionu. 

Główne cele:

 • promocja i umocnienie współpracy transgranicznej miast partnerskich,
 • przedstawienie Ziemi Noworudzko-Broumovskiej jako jednego mikroregionu atrakcyjnego dla turystów,
 • integracja społeczności lokalnej poprzez kreowanie wizerunku wspólnej krainy,
 • podniesienie konkurencyjności Ziemi Noworudzko- Broumovskiej oraz jej potencjału turystycznego,
 • ożywienie atrakcyjności naszego regionu,
 • poprawa jakości życia mieszkańców naszego regionu poprzez zwiększenie ilości odwiedzających nas turystów,

Projekt jest realizowany od lutego do grudnia 2013 r. Planowane koszty projektu: 33 315,00 Euro, w tym 85% dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 10 % z budżetu państwa. Wkład własny Gminy Miejskiej Nowa Ruda 5%.

Mikroprojekt „ Podniesienie jakości świadczonych usług na pograniczu polsko-czeskim” jest realizowany przez Gminę Miejską Nowa Ruda w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „ Przekraczamy granice.”

]]>
biuro@cforum.pl (Mateusz) Fundusz Mikroprojektów Sun, 16 Jun 2013 13:39:44 +0000
Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko – czeskim http://www.um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/archiwum/fundusz-mikroprojektow/239-podniesienie-jakosci-swiadczonych-uslug-turystycznych-na-pograniczu-polsko-czeskim http://www.um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/archiwum/fundusz-mikroprojektow/239-podniesienie-jakosci-swiadczonych-uslug-turystycznych-na-pograniczu-polsko-czeskim

W ramach wieloletniej współpracy miasta Nowa Ruda z miastem Broumov realizowany jest kolejny wspólny projekt o nazwie: Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko – czeskim.

Projekt ten skierowany jest do polskich jak i zagranicznych turystów, którzy wybrali pogranicze polsko – czeskie jako miejsce docelowe swoich wycieczek.

Realizacja projektu ma na celu zainteresowanie turystów ofertą turystyczną pogranicza polsko – czeskiego oraz ułatwienie im dostępu do informacji o atrakcjach turystycznych pogranicza jak również podniesienie konkurencyjności Nowej Rudy i Broumova poprzez uaktywnienie potencjału turystycznego miast partnerskich.

Partnerzy projektu Nowa Ruda i Broumov będą rozwijać systemy informacyjne i komunikacyjne poprzez tworzenie wspólnych baz danych dotyczących turystyki. W ramach projektu miasta partnerskie zakupią trzy zewnętrzne infokioski multimedialne, które będą zawierały wspólnie opracowane materiały informacyjne prezentujące Nową Rudę i Broumov. Znajdujące się w kioskach informacje turystyczne oraz elektroniczne wersje materiałów promocyjnych będą wspólnie opracowane w dwóch wersjach językowych (polskiej i czeskiej). Znajdą się tam również wspólnie opracowane w ramach projektu „Między nami sąsiadami” mapy oraz foldery z informacjami o atrakcjach turystycznych, noclegach i gastronomii. Wszystko zostanie wzbogacone galerią zdjęciową prezentującą atrakcje turystyczne pogranicza. W infokioskach będą również aktywne linki do stron internetowych wszystkich chętnych, którzy chcą zaprezentować informacje turystyczne z terenu naszego pogranicza.

W ramach projektu zostanie również uruchomiony w noworudzkim rynku punkt informacji turystycznej. Punkt zostanie utworzony jako bliźniacza instytucja broumovskiego Infocentrum. Pomiędzy dwoma instytucjami zostanie nawiązana współpraca polegająca na wymianie informacji i doświadczenia. Raz w miesiącu pracownicy zaprzyjaźnionych Informacji Turystycznych będą odwiedzać się wzajemnie, tak aby na bieżąco przekazywać sobie informacje o atrakcjach turystycznych oraz będą wymieniać się doświadczeniami i wprowadzać nowe udogodnienia dla turystów. Osoby zaangażowane w projekt będą uczestniczyć w dwóch wycieczkach: jedna w Nowej Rudzie druga w Broumovie. Partnerzy zorganizują dla pracowników IT jednodniowe wycieczki po swoich miastach i zaprezentują najważniejsze atrakcje turystyczne, w celu poszerzenia zasobu wiedzy, którą będą mogli przekazać odwiedzającym turystom.

Projekt "Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko-czeskim realizowany jest w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis i  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013 oraz budżetu państwa za posrednictwem Euroregionu Glacensis.

]]>
biuro@cforum.pl (Mateusz) Fundusz Mikroprojektów Sun, 16 Jun 2013 13:31:17 +0000
Multimedialne Pogranicze http://www.um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/archiwum/fundusz-mikroprojektow/207-multimedialne-pogranicze http://www.um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/archiwum/fundusz-mikroprojektow/207-multimedialne-pogranicze

Projekt został przygotowany we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Nowej Rudzie oraz Biblioteką w Broumovie. Projekt jest skierowany do mieszkańców Nowej Rudy i Broumowa, studentów Polsko-Czeskiej Wyższej Szkoły Biznesu i Sportu, w tym również do osób pośrednio i bezpośrednio związanych z realizacją projektów w ramach współpracy miast partnerskich.

W ramach projektu została utworzona pracownia multimedialna w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie. W skład pracowni weszło 5 stanowisk wyposażonych w sprzęt komputerowy przeznaczony do odsłuchiwania audiobooków oraz do samodzielnej nauki języka czeskiego. Została zakupiona literatura tradycyjna oraz audiobooki również do nauki języka czeskiego. W ramach działań promocyjnych zostanie przeprowadzona promocja w prasie, internecie, wykonano zakładki do książek oraz folder jako materiały promocyjne. Został również zorganizowane uroczyste otwarcie pracowni z udziałem artystów, pisarzy, oraz gości z terenu pogranicza.

Projekt przyczynił się do zacieśnienia więzi pomiędzy bibliotekami, do zawiązania współpracy i kontaktów pomiędzy pracownikami obu bibliotek, jak również do nawiązania kontaktów pomiędzy artystami, pisarzami z terenu pogranicza. Głównym jednak efektem transgranicznym, najbardziej widocznym i docierającym do najszerszego grona jest udostępniony po obu stronach granicy, powiększony zbiór biblioteczny o literaturę w języku partnera traktującą o jego walorach historycznych, krajobrazowych i turystycznych, oraz audiobooki umożliwiające wszystkim chętnym bezpłatną, samodzielną naukę języka czeskiego.

{gallery}projekty/mikro/3{/gallery}

]]>
biuro@cforum.pl (Mateusz) Fundusz Mikroprojektów Fri, 31 May 2013 14:36:47 +0000
Jak dobrze mieć sąsiada..... http://www.um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/archiwum/fundusz-mikroprojektow/206-jak-dobrze-miec-sasiada http://www.um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/archiwum/fundusz-mikroprojektow/206-jak-dobrze-miec-sasiada

Projekt „Jak dobrze mieć sąsiada” służy poszerzaniu współpracy między  Szkołą podstawowa nr 2 w Nowej Rudzie oraz szkołą w Broumovie. Głównym celem projektu jest integrowanie społeczności pogranicza, a w szczególności zawieranie nowych przyjaźni między dziećmi, nauczycielami, rodzicami i ulepszanie procesu edukacyjnego dzieci w wieku szkolnym. Współpraca obu szkół w ramach projektu jest ukierunkowana na ożywienie polsko-czeskich kontaktów w formie prezentowania tradycji obu narodów oraz walorów turystycznych poprzez działania kulturalno-społeczne, edukacyjne i sportowe. Projekt umożliwi poznanie elementów kultury i tradycji obu narodów, dzielenie się pomysłami i rozwiązaniami edukacyjnymi i sportowymi. Projekt miedzy innymi ukierunkowany jest na promocję zdrowego stylu życia, aktywnego spędzania czasu wolnego. Specyficznym oczekiwaniem jest tworzenie pozytywnego wizerunku obu narodów poprzez burzenie stereotypów i barier mentalnych.  Dobra znajomość kultury i zwyczajów oraz wspólne inicjatywy sportowe pozwolą na rozwijanie tolerancji, nawiązywanie przyjacielskich relacji i niwelowanie  ksenofobii. Znacznie wpłynie to na częstotliwość i jakość kontaktów międzyludzkich obu społeczności przygranicznych. Mikroprojekt będzie polegał na zorganizowaniu 8 spotkań – 4 przez partnera czeskiego i 4 przez partnera polskiego.

W ramach realizacji projektu przewidziane są następujące działania:

 1. Spotkania pedagogów i dyrekcji obu szkół.
 2. Warsztaty Karnawałowe  mające na celu wymianę kulturową tradycji karnawałowych obu narodów. W ramach spotkań zostaną przeprowadzone: prezentacje multimedialne przez obu partnerów o tematyce tradycji karnawałowych  oraz warsztaty metodyczne dla nauczycieli, gdzie zostaną przygotowane materiały dekoracyjne i rekwizyty na zabawę. Spotkanie zakończy się zabawą  karnawałową.
 3. Poznawanie walorów turystycznych Nowej Rudy – uczniowie z Czech zwiedzą miasto, spotkają się z burmistrzem Nowej Rudy, pojadą  do Muzeum Górnictwa, gdzie wykonają przygotowane zadania do gry terenowej, zwiedzą muzeum, a potem udadzą się na rekreacyjny pobyt w aquaparku. 
 4. Rekreacyjna olimpiada sportowa – w spotkaniu weźmie udział 90 uczniów z Polski i 90 uczniów z Czech. Dzieci podzielone na międzynarodowe drużyny  rozegrają 10 konkurencji sportowych: podbijanie piłeczki pingpongowej, kręcenie koła hula-hop, przenoszenie piłek lekarskich, wyścigi w workach, strzał do małej bramki piłki unihokejowej, tor przeszkód z wykorzystaniem urządzeń outdoor fitness, przenoszenie balonów parami, rysowanie na  brystolu karykatury wybranego sportowca, rzut do postaci wykonanej z tektury, przeciąganie liny, strzały z łuku do tarczy strzeleckiej. Później  odbędzie się pokaz wschodnich sztuk walki z udziałem mistrza Polski w karate, klubu łucznictwa, występ szkolnej sekcji aerobiku i prezentacja sprawnościowa Straży Pożarnej.
 5. Warsztaty ceramiczne – dzieci polskie i czeskie wykonają prace z gliny pn. "Herb pogranicza", które zostaną wypalone i wykorzystane do zorganizowania wystaw w obu szkołach. 
 6. Po stronie czeskiej uczniowie obu szkół będą uczestniczyć w warsztatach związanych z tradycjami Wielkanocy oraz w warsztatach bożonarodzeniowych.  Ponadto wezmą udział w Pikniku Edukacyjnym z okazji Międzynarodowego Dnia Mózgu, a nauczyciele spotkają się na  „Zlocie czeskich i polskich czarownic”, poznając czeskie ludowe zwyczaje. 
Projekt „Jak dobrze mieć sąsiada” realizowany jest w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „ Przekraczamy granice.”

]]>
biuro@cforum.pl (Mateusz) Fundusz Mikroprojektów Fri, 31 May 2013 14:32:32 +0000
Rady na odpady http://www.um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/archiwum/fundusz-mikroprojektow/205-rady-na-odpady http://www.um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/archiwum/fundusz-mikroprojektow/205-rady-na-odpady

Głównym celem projektu jest pogłębienie współpracy między przedszkolem nr 1 w Nowej Rudzie oraz przedszkolem w Bruomovie poprzez organizowanie wspólnej działalności ekologicznej, kulturalnej, społecznej po obu stronach granicy.

Współpraca obu przedszkoli w ramach projektu ukierunkowana jest na ożywienie polsko- czeskich kontaktów przez prezentowanie tradycji kulturowych obu narodów oraz poprzez kulturalno-społeczne, edukacyjne i sportowe działania ukierunkowane na ekologię. W ramach projektu oprócz zabawy i wspólnych wycieczek zostanie wyremontowana sala integracyjna w przedszkolu nr 1, zostaną też zakupione nowe stoliki i krzesełka. Inwestycja ta przyczyni się do kontynuowania współpracy jak również do organizowania wspólnych inicjatyw również poza projektem. Stworzenie miejsca w którym dzieci będą mogły się spotykać znacznie ułatwi kontakty i integrację w latach następnych i przyczyni się do zniesienia barier językowych i kulturowych juz na etapie przedszkola poprzez wspólną zabawę i naukę.

]]>
biuro@cforum.pl (Mateusz) Fundusz Mikroprojektów Fri, 31 May 2013 14:30:35 +0000
Projekt budowy ścieżki rowerowej wraz z drogą na Górę Św. Anny w Nowej Rudzie http://www.um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/archiwum/fundusz-mikroprojektow/204-projekt-budowy-sciezki-rowerowej-wraz-z-droga-na-gore-sw-anny-w-nowej-rudzie http://www.um.nowaruda.pl/pl/2013-05-27-14-53-44/archiwum/fundusz-mikroprojektow/204-projekt-budowy-sciezki-rowerowej-wraz-z-droga-na-gore-sw-anny-w-nowej-rudzie

Głównym założeniem wspólnego projektu jest umożliwienie współpracy miasta Nowa Ruda z miastem partnerskim Broumov w zakresie połączenia obu miast szlakami rowerowymi, a w efekcie zaspokojenia zainteresowania uprawianiem turystyki i rekreacji rowerowej na obszarze Euroregionu Glacensis.

Polski partner zamierza wykonać dokumentację budowy ścieżki rowerowej wraz z drogą na Górę Świętej Anny w Nowej Rudzie, miejsce to jest lokalnym ośrodkiem o wybitnej funkcji turystycznej na szczycie góry znajduje się kamienna wieża widokowa z 1911 r. zbudowana z rodzimego czerwonego piaskowca z której roztaczają się widoki na całe Sudety Środkowe, znaczna części Sudetów Zachodnich z Karkonoszami. Na zboczu góry umiejscowiona jest barokowa kaplica Świętej Anny z XVII wieku, schronisko oraz afiliowany przez PTTK ośrodek Górskiej Turystyki Konnej "OVERO". Ośrodek zapewnia cało roczną obsługę turystów pragnących uprawiać jazdę konną, bądź hipoterapię. Przez obszar masywu przechodzi pieszy Szlak Zielony oraz Sudecki Szlak Konny.

W wyniku realizacji projektu możliwe będzie włączenie wskazanego wyżej ośrodka w Cysterski Międzynarodowy Szlak Rowerowy ER 8, który biegnie wzdłuż masywu góry a następnie łączy się w miejscowości Ścinawka z krótko dystansową Polsko – Czeską Międzynarodową Trasą Rowerową Góry Stołowe zmierzającą do miejscowości Otovice (Przejście Graniczne).

Nowa ścieżka rowerowa i droga stanowić będą alternatywę dla obecnie użytkowanej drogi. Projekt drogi będzie zawierał wydzielony pas dla ruchu - zarówno - rowerowego jak i samochodowego. Parametry techniczne obecnie użytkowanej drogi tj.: szerokość jezdni ograniczająca swobodne wymijanie się aut, bezpieczny ruch pieszych i rowerzystów, brak poboczy, brak rezerwy terenu pod poszerzenie i ewentualną budowę wydzielonego pasa ruchu dla rowerzystów, bardzo ogranicza dostępność komunikacyjną rejonu Góry Świętej Anny.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy Granice”. Całkowita wartość projektu 39 926,28 Euro w tym udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 75,14 % oraz udział budżetu państwa 8,84 %.

]]>
biuro@cforum.pl (Mateusz) Fundusz Mikroprojektów Fri, 31 May 2013 14:29:22 +0000