POLSKO- CZESKA KONFERENCJA UNIWERSYTETÓW III WIEKU

Gmina Miejska Nowa Ruda rozpoczęła realizację projektu p.n. „Polsko-Czeska konferencja Uniwersytetu III wieku” współfinansowanego z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”.

Głównym celem projektu jest rozwój wspólnej pracy seniorów z terenów Nowej Rudy, Broumova, Jesenika, Głuchołaz oraz Nysy za pomocą jednodniowej konferencji, która podsumuje dotychczasowe działania i promocję rozwoju relacji międzyludzkich. W ramach konferencji uczestnicy zaprezentują swoją dotychczasową współpracę oraz poruszą ważne tematy dla ich dalszej współpracy. Konferencję uświetnią profesjonalne wykłady w języku polskim oraz czeskim.

Kolejnymi celami tego projektu są także:

- plany stworzenia możliwości współpracy pomiędzy grupą seniorów po obu stronach granicy jak i wzajemna wymiana doświadczeń o bieżących planach i wydarzeniach;

- uwzględnienie osób starszych w działaniach transgranicznych jak i również zaangażowanie ich do aktywnego życia w lokalnej społeczności;

- umocnienie powiązania transgranicznego za pomocą wcielania we wspólne działania partnerskie, kolejnych grup społecznych;

- rozwijanie kontaktów pomiędzy ludźmi oraz pobudzanie aktywności seniorów w zakresie intelektualnym jak i fizycznym;

- promowanie partnerstwa między poszczególnymi grupami seniorów za pomocą ukazania korzyści płynących ze współpracy transgranicznej z udziałem szerszej społeczności.

Całkowite wydatki projektu wynoszą 3 983,00 euro i w 85 % są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 10% z budżetu państwa.

Mikroprojekt „Polsko- czeska konferencja Uniwersytetów III Wieku” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007 -2013 „Przekraczamy granice”.

 

Powrót


 
 
NOWA RUDA Fundusze EU ARCHIWUM Fundusz Mikroprojektów POLSKO- CZESKA KONFERENCJA UNIWERSYTETÓW III WIEKU