Rozwijamy Ziemię Noworudzko - Broumovską

 
Gmina Miejska Nowa Ruda rozpoczęła realizację projektu p.n. „Rozwijamy Ziemię Noworudzko-Broumovską” współfinansowanego z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”.
Głównym celem projektu jest przede wszystkim promocja mikroregionu Ziemia Noworudzko-Broumovska jako zintegrowanego, transgranicznego produktu turystycznego, wzmacnianie konkurencyjności tego regionu, tworzenie kompleksowej, łatwo dostępnej oferty turystycznej dla potencjalnych turystów. Grupami docelowymi projektu są przede wszystkim turyści polscy i zagraniczni zainteresowani odwiedzeniem mikroregionu oraz zaplanowaniem podróży oraz społeczność lokalna, która dzięki planowanym wspólnym imprezom i rajdom w lepszym stopniu pozna walory polsko-czeskiego mikroregionu. 
W ramach projektu realizowane są następujące działania:
 - odtworzenie, opisanie i zinwentaryzownie szlaku przyjaźni polsko czeskiej przebiegającego przez Nową Rudę, Włodowice, Sonov i Broumov; wraz ze zgłoszeniem do wydawnictw     turystycznych i PTTK,
- organizacja trzech polsko-czeskich rajdów krajoznawczo-integracyjnych,
- organizacja integracyjnej imprezy promującej aktywną turystykę transgraniczną p.n. „Noc Świętojańska”,
- opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych: folder z aktualną baza gastronomiczną i noclegową oraz atrakcjami turystycznymi z uwzględnieniem Gminy Nowa Ruda; wspólna promocja Nowej Rudy i Broumova na targach turystycznych w Pradze oraz Jugowie.
- stworzenie polsko-czeskiej mobilnej aplikacji turystycznej na telefony i tablety działającej w systemach iOS, Android oraz Windows Phone. Aplikacja będzie polsko-czeskim mobilnym przewodnikiem.
 
Całkowite wydatki projektu wynoszą 28 045,00 euro i w 85 % są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w 10% z budżetu państwa.
 
 

Powrót


 
 
NOWA RUDA Fundusze EU ARCHIWUM Fundusz Mikroprojektów Rozwijamy Ziemię Noworudzko - Broumovską