Żyjemy na Ziemi Noworudzko - Broumovskiej

 
Gmina Miejska Nowa Ruda rozpoczęła realizację projektu p.n. „Żyjemy na Ziemi Noworudzko-Broumovskiej” współfinansowanego z Funduszu Mikroprojektów  w Euroregionie Glacensis ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”.
Głównymi celami projektu jest promocja partnerstwa polsko-czeskiego i pogłębianie poczucia przynależności do Ziemi Noworudzko-Broumovskiej, wzmocnienie zaangażowania i powiązań między transgranicznymi instytucjami kultury oraz aktywizacja lokalnych środowisk zaangażowanych w rozwój tradycji i kultury. Główną grupą docelową jest przede wszystkim społeczność lokalna. Odbiorcami projektu będą również instytucje kultury, sekcje i grupy artystyczne oraz potencjalni turyści. Realizacja projektu polega na organizacji szeregu wydarzeń o charakterze kulturalnym:
- 3 edycje dwudniowych warsztatów tanecznych, 
- impreza „Smaki Pogranicza”, w ramach, której zostaną zaprezentowane kulinarne, tradycyjne przysmaki     i specjały oraz wystąpią sekcje i zespoły folklorystyczne,
- impreza „Rockowe Pogranicze”, w ramach, której wystąpią noworudzkie i broumovskie zespoły rockowe,
- prezentacja Ziemi Noworudzko-Broumovskiej na targach turystycznych w Gdańsku.
 
Całkowite wydatki projektu wynoszą 16742,80 euro i w 85 % są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
 

Powrót


 
 
NOWA RUDA Fundusze EU ARCHIWUM Fundusz Mikroprojektów Żyjemy na Ziemi Noworudzko - Broumovskiej