Integracja poprzez naukę i zabawę

 
Gmina Miejska Nowa Ruda rozpoczęła realizację mikroprojektu p.n. „Integracja poprzez naukę i zabawę” współfinansowanego z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice”.
Głównymi celami projektu jest integracja dzieci i młodzieży poprzez organizację wspólnych inicjatyw partnerskich, wymiany doświadczeń pedagogów, rozwój współpracy partnerskiej poprzez zwiększenie częstotliwości kontaktów, edukacja dzieci i młodzieży poprzez zabawę, przełamanie barier językowych, nauka języka, wzmacnianie powiązań transgranicznych pomiędzy instytucjami świadczącymi usługi publiczne. Bezpośrednią grupą docelową projektu są dzieci i młodzież ze szkoły nr 1 w Nowej Rudzie oraz ze szkoły artystycznej w Broumovie (Zakladni Umielecka Skola). Potencjalnymi odbiorcami mogą być także pedagodzy szkolni, rodzice i opiekunowie dzieci, czy społeczność lokalna, która będzie mogła uczestniczyć w imprezach otwartych organizowanych w ramach projektu. 
Realizacja projektu polega na wzajemnych działaniach integracyjnych po obu stronach granicy. Po polskiej stronie odbędą się :
- 6 edycji polsko-czeskich warsztatów artystycznych,
- warsztaty edukacyjne dla 40 dzieci „Poznaj Strażaka”,
- dwudniowy wyjazd integracyjny „Poznajemy Ziemię Kłodzką i Nachodską”,
- wyjazd na balet do Opery Wrocławskiej dla uczestników warsztatów,
- wspólny koncert z okazji święta szkoły,
- przygotowanie wspólnego folderu upamiętniającego przebieg projektu.
 
Całkowite wydatki projektu wynoszą 13055,00 euro i w 85 % są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
 
Projekt „Integracja poprzez naukę i zabawę” realizowany jest w ramach Funduszu Mikro projektów w Euroregionie Glacensis. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „ Przekraczamy granice.”
 
 

Powrót


 
 
NOWA RUDA Fundusze EU ARCHIWUM Fundusz Mikroprojektów Integracja poprzez naukę i zabawę