Ziemia noworudzko-broumovska - partnerskie działania w zakresie turystyki i promocji

Mikroprojekt „ Ziemia Noworudzko-Broumovska – podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko-czeskim” jest realizowany przez Gminę Miejską Nowa Ruda w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „ Przekraczamy granice.”

Z okazji 20-letniej współpracy miast partnerskich Nowej Rudy i Broumova partnerzy przygotowali wspólne projekty, które zaprezentują turystom oraz mieszkańcom naszego pogranicza Ziemię Nowrudzko-Broumovską jako atrakcyjną turystycznie krainę. 

Gmina Miejska Nowa Ruda w ramach projektu opracuje obszerny folder poświęcony Ziemi Noworudzko - Broumovskiej. 

Atrakcyjna oprawa oraz różnorodność przedstawionych w nim fotografii będzie swoistą zachętą dla przybywających do nas turystów aby zagłębić się we wszystkie atrakcje naszej krainy. W folderze zostaną pokazane również ciekawe miejsca z tras spacerowych w Nowej Rudzie i Broumovie. Będzie to również doskonała pamiątka z podróży.

Dopełnieniem folderu będzie profesjonalna mapa turystyczna przedstawiająca Ziemię Noworudzko - Broumovską z jej atrakcjami, szlakami pieszymi i rowerowymi. 

W ramach promocji Ziemi Noworudzko - Broumovkiej zostanie również przygotowany wspólny spot reklamowy prezentujący walory naszej krainy i atrakcje opracowanych tras miejskich. 

Spot (ok. 1 min.) będzie prezentowany na stronach www partnerów, w multikioskach zlokalizowanych w Nowej Rudzie i Broumovie oraz w telewizji o zasięgu lokalnym. 

W ramach wspólnej promocji, na 2014 rok zostanie opracowany kalendarz prezentujący atrakcje i walory przyrodnicze naszego mikroregionu. 

Główne cele:

  • promocja i umocnienie współpracy transgranicznej miast partnerskich,
  • przedstawienie Ziemi Noworudzko-Broumovskiej jako jednego mikroregionu atrakcyjnego dla turystów,
  • integracja społeczności lokalnej poprzez kreowanie wizerunku wspólnej krainy,
  • podniesienie konkurencyjności Ziemi Noworudzko- Broumovskiej oraz jej potencjału turystycznego,
  • ożywienie atrakcyjności naszego regionu,
  • poprawa jakości życia mieszkańców naszego regionu poprzez zwiększenie ilości odwiedzających nas turystów,

Projekt jest realizowany od lutego do grudnia 2013 r. Planowane koszty projektu: 33 315,00 Euro, w tym 85% dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 10 % z budżetu państwa. Wkład własny Gminy Miejskiej Nowa Ruda 5%.

Mikroprojekt „ Podniesienie jakości świadczonych usług na pograniczu polsko-czeskim” jest realizowany przez Gminę Miejską Nowa Ruda w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „ Przekraczamy granice.”

Powrót


 
 
NOWA RUDA Fundusze EU ARCHIWUM Fundusz Mikroprojektów Ziemia noworudzko-broumovska - partnerskie działania w zakresie turystyki i promocji