Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko – czeskim

W ramach wieloletniej współpracy miasta Nowa Ruda z miastem Broumov realizowany jest kolejny wspólny projekt o nazwie: Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko – czeskim.

Projekt ten skierowany jest do polskich jak i zagranicznych turystów, którzy wybrali pogranicze polsko – czeskie jako miejsce docelowe swoich wycieczek.

Realizacja projektu ma na celu zainteresowanie turystów ofertą turystyczną pogranicza polsko – czeskiego oraz ułatwienie im dostępu do informacji o atrakcjach turystycznych pogranicza jak również podniesienie konkurencyjności Nowej Rudy i Broumova poprzez uaktywnienie potencjału turystycznego miast partnerskich.

Partnerzy projektu Nowa Ruda i Broumov będą rozwijać systemy informacyjne i komunikacyjne poprzez tworzenie wspólnych baz danych dotyczących turystyki. W ramach projektu miasta partnerskie zakupią trzy zewnętrzne infokioski multimedialne, które będą zawierały wspólnie opracowane materiały informacyjne prezentujące Nową Rudę i Broumov. Znajdujące się w kioskach informacje turystyczne oraz elektroniczne wersje materiałów promocyjnych będą wspólnie opracowane w dwóch wersjach językowych (polskiej i czeskiej). Znajdą się tam również wspólnie opracowane w ramach projektu „Między nami sąsiadami” mapy oraz foldery z informacjami o atrakcjach turystycznych, noclegach i gastronomii. Wszystko zostanie wzbogacone galerią zdjęciową prezentującą atrakcje turystyczne pogranicza. W infokioskach będą również aktywne linki do stron internetowych wszystkich chętnych, którzy chcą zaprezentować informacje turystyczne z terenu naszego pogranicza.

W ramach projektu zostanie również uruchomiony w noworudzkim rynku punkt informacji turystycznej. Punkt zostanie utworzony jako bliźniacza instytucja broumovskiego Infocentrum. Pomiędzy dwoma instytucjami zostanie nawiązana współpraca polegająca na wymianie informacji i doświadczenia. Raz w miesiącu pracownicy zaprzyjaźnionych Informacji Turystycznych będą odwiedzać się wzajemnie, tak aby na bieżąco przekazywać sobie informacje o atrakcjach turystycznych oraz będą wymieniać się doświadczeniami i wprowadzać nowe udogodnienia dla turystów. Osoby zaangażowane w projekt będą uczestniczyć w dwóch wycieczkach: jedna w Nowej Rudzie druga w Broumovie. Partnerzy zorganizują dla pracowników IT jednodniowe wycieczki po swoich miastach i zaprezentują najważniejsze atrakcje turystyczne, w celu poszerzenia zasobu wiedzy, którą będą mogli przekazać odwiedzającym turystom.

Projekt "Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko-czeskim realizowany jest w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis i  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013 oraz budżetu państwa za posrednictwem Euroregionu Glacensis.

Powrót


 
 
NOWA RUDA Fundusze EU ARCHIWUM Fundusz Mikroprojektów Podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych na pograniczu polsko – czeskim