Multimedialne Pogranicze

Projekt został przygotowany we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Nowej Rudzie oraz Biblioteką w Broumovie. Projekt jest skierowany do mieszkańców Nowej Rudy i Broumowa, studentów Polsko-Czeskiej Wyższej Szkoły Biznesu i Sportu, w tym również do osób pośrednio i bezpośrednio związanych z realizacją projektów w ramach współpracy miast partnerskich.

W ramach projektu została utworzona pracownia multimedialna w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie. W skład pracowni weszło 5 stanowisk wyposażonych w sprzęt komputerowy przeznaczony do odsłuchiwania audiobooków oraz do samodzielnej nauki języka czeskiego. Została zakupiona literatura tradycyjna oraz audiobooki również do nauki języka czeskiego. W ramach działań promocyjnych zostanie przeprowadzona promocja w prasie, internecie, wykonano zakładki do książek oraz folder jako materiały promocyjne. Został również zorganizowane uroczyste otwarcie pracowni z udziałem artystów, pisarzy, oraz gości z terenu pogranicza.

Projekt przyczynił się do zacieśnienia więzi pomiędzy bibliotekami, do zawiązania współpracy i kontaktów pomiędzy pracownikami obu bibliotek, jak również do nawiązania kontaktów pomiędzy artystami, pisarzami z terenu pogranicza. Głównym jednak efektem transgranicznym, najbardziej widocznym i docierającym do najszerszego grona jest udostępniony po obu stronach granicy, powiększony zbiór biblioteczny o literaturę w języku partnera traktującą o jego walorach historycznych, krajobrazowych i turystycznych, oraz audiobooki umożliwiające wszystkim chętnym bezpłatną, samodzielną naukę języka czeskiego.

Powrót


 
 

Kontakt

Godziny otwarcia Urzędu:
pon-pn 7:30 - 15:30
Biuro Obsługi Klienta:
pon-pn 7:30 - 16:00

Nowa Ruda 57-400, ul. Rynek 1
Telefon: +48 074 872 03 00
Fax: +48 074 872 22 68
Email: miasto @ um.nowaruda.pl

NOWA RUDA Fundusze EU ARCHIWUM Fundusz Mikroprojektów Multimedialne Pogranicze