Jak dobrze mieć sąsiada.....

Projekt „Jak dobrze mieć sąsiada” służy poszerzaniu współpracy między  Szkołą podstawowa nr 2 w Nowej Rudzie oraz szkołą w Broumovie. Głównym celem projektu jest integrowanie społeczności pogranicza, a w szczególności zawieranie nowych przyjaźni między dziećmi, nauczycielami, rodzicami i ulepszanie procesu edukacyjnego dzieci w wieku szkolnym. Współpraca obu szkół w ramach projektu jest ukierunkowana na ożywienie polsko-czeskich kontaktów w formie prezentowania tradycji obu narodów oraz walorów turystycznych poprzez działania kulturalno-społeczne, edukacyjne i sportowe. Projekt umożliwi poznanie elementów kultury i tradycji obu narodów, dzielenie się pomysłami i rozwiązaniami edukacyjnymi i sportowymi. Projekt miedzy innymi ukierunkowany jest na promocję zdrowego stylu życia, aktywnego spędzania czasu wolnego. Specyficznym oczekiwaniem jest tworzenie pozytywnego wizerunku obu narodów poprzez burzenie stereotypów i barier mentalnych.  Dobra znajomość kultury i zwyczajów oraz wspólne inicjatywy sportowe pozwolą na rozwijanie tolerancji, nawiązywanie przyjacielskich relacji i niwelowanie  ksenofobii. Znacznie wpłynie to na częstotliwość i jakość kontaktów międzyludzkich obu społeczności przygranicznych. Mikroprojekt będzie polegał na zorganizowaniu 8 spotkań – 4 przez partnera czeskiego i 4 przez partnera polskiego.

W ramach realizacji projektu przewidziane są następujące działania:

  1. Spotkania pedagogów i dyrekcji obu szkół.
  2. Warsztaty Karnawałowe  mające na celu wymianę kulturową tradycji karnawałowych obu narodów. W ramach spotkań zostaną przeprowadzone: prezentacje multimedialne przez obu partnerów o tematyce tradycji karnawałowych  oraz warsztaty metodyczne dla nauczycieli, gdzie zostaną przygotowane materiały dekoracyjne i rekwizyty na zabawę. Spotkanie zakończy się zabawą  karnawałową.
  3. Poznawanie walorów turystycznych Nowej Rudy – uczniowie z Czech zwiedzą miasto, spotkają się z burmistrzem Nowej Rudy, pojadą  do Muzeum Górnictwa, gdzie wykonają przygotowane zadania do gry terenowej, zwiedzą muzeum, a potem udadzą się na rekreacyjny pobyt w aquaparku. 
  4. Rekreacyjna olimpiada sportowa – w spotkaniu weźmie udział 90 uczniów z Polski i 90 uczniów z Czech. Dzieci podzielone na międzynarodowe drużyny  rozegrają 10 konkurencji sportowych: podbijanie piłeczki pingpongowej, kręcenie koła hula-hop, przenoszenie piłek lekarskich, wyścigi w workach, strzał do małej bramki piłki unihokejowej, tor przeszkód z wykorzystaniem urządzeń outdoor fitness, przenoszenie balonów parami, rysowanie na  brystolu karykatury wybranego sportowca, rzut do postaci wykonanej z tektury, przeciąganie liny, strzały z łuku do tarczy strzeleckiej. Później  odbędzie się pokaz wschodnich sztuk walki z udziałem mistrza Polski w karate, klubu łucznictwa, występ szkolnej sekcji aerobiku i prezentacja sprawnościowa Straży Pożarnej.
  5. Warsztaty ceramiczne – dzieci polskie i czeskie wykonają prace z gliny pn. "Herb pogranicza", które zostaną wypalone i wykorzystane do zorganizowania wystaw w obu szkołach. 
  6. Po stronie czeskiej uczniowie obu szkół będą uczestniczyć w warsztatach związanych z tradycjami Wielkanocy oraz w warsztatach bożonarodzeniowych.  Ponadto wezmą udział w Pikniku Edukacyjnym z okazji Międzynarodowego Dnia Mózgu, a nauczyciele spotkają się na  „Zlocie czeskich i polskich czarownic”, poznając czeskie ludowe zwyczaje. 
Projekt „Jak dobrze mieć sąsiada” realizowany jest w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „ Przekraczamy granice.”

Powrót


 
 
NOWA RUDA Fundusze EU ARCHIWUM Fundusz Mikroprojektów Jak dobrze mieć sąsiada.....