Rady na odpady

Głównym celem projektu jest pogłębienie współpracy między przedszkolem nr 1 w Nowej Rudzie oraz przedszkolem w Bruomovie poprzez organizowanie wspólnej działalności ekologicznej, kulturalnej, społecznej po obu stronach granicy.

Współpraca obu przedszkoli w ramach projektu ukierunkowana jest na ożywienie polsko- czeskich kontaktów przez prezentowanie tradycji kulturowych obu narodów oraz poprzez kulturalno-społeczne, edukacyjne i sportowe działania ukierunkowane na ekologię. W ramach projektu oprócz zabawy i wspólnych wycieczek zostanie wyremontowana sala integracyjna w przedszkolu nr 1, zostaną też zakupione nowe stoliki i krzesełka. Inwestycja ta przyczyni się do kontynuowania współpracy jak również do organizowania wspólnych inicjatyw również poza projektem. Stworzenie miejsca w którym dzieci będą mogły się spotykać znacznie ułatwi kontakty i integrację w latach następnych i przyczyni się do zniesienia barier językowych i kulturowych juz na etapie przedszkola poprzez wspólną zabawę i naukę.

Powrót