Projekt budowy ścieżki rowerowej wraz z drogą na Górę Św. Anny w Nowej Rudzie

Głównym założeniem wspólnego projektu jest umożliwienie współpracy miasta Nowa Ruda z miastem partnerskim Broumov w zakresie połączenia obu miast szlakami rowerowymi, a w efekcie zaspokojenia zainteresowania uprawianiem turystyki i rekreacji rowerowej na obszarze Euroregionu Glacensis.

Polski partner zamierza wykonać dokumentację budowy ścieżki rowerowej wraz z drogą na Górę Świętej Anny w Nowej Rudzie, miejsce to jest lokalnym ośrodkiem o wybitnej funkcji turystycznej na szczycie góry znajduje się kamienna wieża widokowa z 1911 r. zbudowana z rodzimego czerwonego piaskowca z której roztaczają się widoki na całe Sudety Środkowe, znaczna części Sudetów Zachodnich z Karkonoszami. Na zboczu góry umiejscowiona jest barokowa kaplica Świętej Anny z XVII wieku, schronisko oraz afiliowany przez PTTK ośrodek Górskiej Turystyki Konnej "OVERO". Ośrodek zapewnia cało roczną obsługę turystów pragnących uprawiać jazdę konną, bądź hipoterapię. Przez obszar masywu przechodzi pieszy Szlak Zielony oraz Sudecki Szlak Konny.

W wyniku realizacji projektu możliwe będzie włączenie wskazanego wyżej ośrodka w Cysterski Międzynarodowy Szlak Rowerowy ER 8, który biegnie wzdłuż masywu góry a następnie łączy się w miejscowości Ścinawka z krótko dystansową Polsko – Czeską Międzynarodową Trasą Rowerową Góry Stołowe zmierzającą do miejscowości Otovice (Przejście Graniczne).

Nowa ścieżka rowerowa i droga stanowić będą alternatywę dla obecnie użytkowanej drogi. Projekt drogi będzie zawierał wydzielony pas dla ruchu - zarówno - rowerowego jak i samochodowego. Parametry techniczne obecnie użytkowanej drogi tj.: szerokość jezdni ograniczająca swobodne wymijanie się aut, bezpieczny ruch pieszych i rowerzystów, brak poboczy, brak rezerwy terenu pod poszerzenie i ewentualną budowę wydzielonego pasa ruchu dla rowerzystów, bardzo ogranicza dostępność komunikacyjną rejonu Góry Świętej Anny.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy Granice”. Całkowita wartość projektu 39 926,28 Euro w tym udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 75,14 % oraz udział budżetu państwa 8,84 %.

Powrót


 
 
NOWA RUDA Fundusze EU ARCHIWUM Fundusz Mikroprojektów Projekt budowy ścieżki rowerowej wraz z drogą na Górę Św. Anny w Nowej Rudzie